Vil ha bort smittefarlig 70-talls interiør

Sørlandet sykehus frykter for smittefare og pasientsikkerhet og ber Riksantikvaren lempe på kravene til fredning innvendig på sykehuset i Arendal.

Sørlandet sykehus, Arendal. Pasientbassenget

De gamle freda flisene ved sykehuset i Arendal har rester fra sprut og søl fra kroppsvæsker, og bør skiftes ut, mener Sørlandet sykehus.

Foto: Sørlandet Sykehus

Sykehuset i Arendal ble fredet i 2012, og deler av interiøret fra 1970-tallet har dermed blitt stående.

–Vanskelig i et moderne sykehus

Det dreier seg om gamle skap for sterilt utstyr i tre, eldre og mangelfull belysning, slitte gulvbelegg og fliser.

– I fugene er det rester av sprut og søl fra kroppsvæsker, ifølge en tidligere uttalelse fra smittervernenheten ved sykehuset.

Eldre belysning på Sørlandet sykehus, Arendal

Den eldre belysningen gir ikke nok lys for pasienter og ansatte, mener Sørlandet sykehus.

Foto: Sørlandet sykehus

En omfattende søknad ber sykehuset nå vernemyndighetene om at fredningsvedtaket for bygningene reduseres.

– Vi ønsker ikke at fredningen skal hindre sykehuset i å utvikle seg som et moderne sykehus og oppfylle nye krav til hygiene og smittevern, sier eiendomssjef, Ståle Skuterud.

Han presiserer at sykehuset allerede har fått en hel del dispensasjoner fra Riksantikvaren, men at det nå er behov for å tilpasse hele fredningsvedtaket slik at man slipper å søke hver eneste gang.

Aller først skal det handle om sykehuset i Arendal, som har problemer med å opprettholde en moderne sykehusdrift. Årsaken er at det ble fredet i 2012.

De ansatte på sykehuset i Arendal har tidligere reagert kraftig på fredningskravene.

Forståelse for kravet

Hanna Kosonen Geiran, avd.dir. Riksantikvaren

Hanna Geiran sier de har forståelse for at sykehuset ønsker endringer i fredningen, men vil foreløpig ikke si konkret hvilke områder som kan slippe fredning.

Foto: Riksantikvaren

Avdelingsdirektør ved Riksantivaren, Hanna Geiran sier de har forståelse for at sykehuset ønsker endringer i fredningen, men kan foreløpig ikke si hvilke konkrete deler av det tilårskomne interiøret de kan bytte ut.

– Vi har fått en omfattende og god søknad fra sykehuset, og vi ser at det kan trenges endringer, men kan ikke gå i detaljer på dette enda.

Hun understreker at det aktuelle sykehusbygget i Arendal er en svært god representant for sykehusutviklingen i Norge og at det har store arkitektoniske verdier.

Sørlandet sykehus, pasient bassenget

De gamle flisene er vanskelige å rengjøre og bør slippe fredning, mener sykehuset.

Foto: Sørlandet sykehus