Hopp til innhold

Vil ha bort momsen på el-sykler

Folk bør slippe å betale moms på el-sykler. Det mener både Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet. De tror det kan føre til at flere sykler, færre kjører bil og at både miljø og folkehelse vinner fram.

El-sykler

(Arkivbilder) Med elsykkel kan du få litt ekstra hjelp i bakkene og det er det mange som setter pris på.

Foto: Privat/NRK

– Elektriske biler er fritatt for moms. Bør det også gjelde sykler med elektriske hjelpemotor?

Holger Schlaupitz

Fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz mener det bør være momsfritak på elsykler på lik linje med elbiler.

Foto: Naturvernforbundet

– Ja. Så enkelt kan vi svare på det spørsmålet, sier fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz.

Bør slippe moms

Det er på tide å fjerne momsen på el-sykler nå som salget tar av, mener Naturvernforbundet.

– Vi støtter fullt ut fordelene som el-bilen har, og synes det er veldig rart at en el-sykkel, som må sies å være vesentlig mer miljøvennlig enn en el-bil, ikke har de samme fordelene, sier Schlaupitz til NRK.no.

Elektrisk drevne biler er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift.

Tollvesenet

Han viser til at el-sykler koster mye mer enn vanlige sykler, og at redusert pris kan gi en effekt:

– Det å få økt salg og flere til å sette seg på el-sykkelsetet og transportere seg på en sunn og miljøvennlig måte, tror vi samfunnet har mye å tjene på.

På listen over argumenter har han lavere utslipp, bedre bymiljø og bedre folkehelse.

Mer sykling over større avstander

Aller størst gevinst blir det ifølge Schlaupitz hvis folk parkerer bilen og heller velger el-sykkel på strekninger som i dag er for lange til at de orker eller tar seg tid til å bruke vanlig sykkel.

– El-sykkel er en fantastisk oppfinnelse til å få litt hjelp til å sykle enda lenger, slik at miljøgevinsten blir enda større. Vi må huske på at det er de halvlange bilturene på 5 til 10 kilometer, der folk har høyest terskel for å velge sykkel, sier Schlaupitz.

I Klimaløftet fra regjeringen vises det til at 30 % av all bilkjøring i Norge er turer på under tre kilometer.

– Poenget er å få mange til å slutte å kjøre bil og heller bruke el-sykkel. Da har vi en stor miljøgevinst.

Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet

Fagsjefen i Naturvernforbundet mener at mange byer og kommuner har mye igjen på å lage gode sykkelstier. Han trekker fram Kristiansand som et godt eksempel med lange og sammenhengende sykkelstier, og sier at andre kommuner bør lære av det.

Vil priskutte alle grønne tiltak

Framtiden i våre hender støtter også momsfritak for el-sykkel, men med større forbehold.

– Vi støtter alle tiltak som gjør det enklere og billigere å leve miljøvennlig. Momsfritak på elsykkel kan være ett av flere virkemidler for å redusere biltrafikken, sier rådgiver i Framtiden i våre hender Tonje Orsten Kristiansen.

– Momsfritak er neppe det mest effektive virkemiddelet.

Tonje Orsten Kristiansen, Framtiden i våre hender

Hun mener et eventuelt fritak for moms på elsykkel bør komme som en del av den grønne skatteomleggingen som Regjeringen har varslet.

– Der det generelt må bli billigere å velge miljøvennlige løsninger som sykkel, el-sykkel og kollektivt, og dyrere å velge miljøskadelige fossilbiler, sier Kristiansen og understreker at fritak for moms neppe er det viktigste.

– Sykkelveier og bedre tilrettelegging for parkering av sykler og el-sykler ved kollektivknutepunkter og arbeidsplasser er sannsynligvis vel så viktig.

– For dumt

Olav Torvund byline

Professor Olav Torvund synes diskusjonen om momsfritak er tullete.

Professor ved Universitetet i Oslo Olav Torvund blogger ivrig om tilrettelegging for sykling. Han mener momsfritak for el-sykler er en avsporing.

– Jeg mener det er feil å bruke momssystemet på denne måten. Det er mye mer man burde subsidiert. Hvis man skal ha det på elsykler, hvorfor ikke da på alle sykler eller sko, for den saks skyld? sier han til NRK.

Han mener det er mye mer man burde subsidiert framfor el-biler og -sykler.

– Skal man bruke penger på sykling, bør man bruke det på å bygge ut sykkelveier.

Satser på sykkel

I 2000 ble det bevilget 119 millioner kroner til sykkelveier på riksveinettet. I 2013 ble det satt av 350 millioner kroner.

I Nasjonal sykkelstrategi fra regjeringen Stoltenberg II for årene 2014 til 2023 var budskapet; Sats på sykkel.

Hovedmålet er at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 prosent av alle reiser innen 2023. Det innebærer at syklingen i omfang minst må dobles.

Den sittende blå regjeringen har fortsatt sykkelsatsingen.

– Hvis vi skal nå målet om å ta veksten i persontransporten med kollektiv, sykkel og gange, må vi flytte investeringer til miljøvennlig transport, sa Klima- og miljøminister Tine Sundtoft i forbindelse med regjeringens klimadugnad i mars i år.

Se video

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Nyheter fra Sørlandet 01:07
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,89 kr
Dyrest kl. 18 4,29 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 13 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,6 kr En vask
  • Varmeovn 3,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %