NRK Meny
Normal

Vil ha alt klart for firefelts E39

Den nye E39 fra Kristiansand til Stavanger må planlegges slik at den lett kan utvides til fire felt på hele strekningen. Det sier fylkesordføreren i Vest-Agder Thore Westermoen.

E39 Vigeland - Osestad

Veistandarden på E39 skal forbedres, men hvor bred og rett veien vil bli til slutt er og blir en kampsak. Her strekningen Vigeland - Osaland.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Thore Westermoen

Thore Westermoen sier han vil jobbe for å bevege Statens vegvesen og Stortinget til å si ja til firefelts E39 videre vestover fra Vigeland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi må slåss for en veldig god vei. Den må være fire felt fram til Vigeland - og den må kanskje være fire felt flere steder vestover. Den må i alle fall være slik at den kan utvides til en firefelts-vei når behovet melder seg-

– Det er for galt at en bygger en landsdelsvei fra Oslo til Stavanger med en standard som viser seg å være for dårlig etter ganske få år, sier Thore Westermoen.

Mange krever firefelts

Flere har allerede krevd fire felt på hele strekningen. Også leder for KrF og Transportkomitéen på Stortinget, Knut Arild Hareide, uttalte i juni at han vil ha firefelts-vei på hele E39 fra Kristiansand til Stavanger. I en smalere totalutgave, men med like brede kjørefelt.

– Jeg er veldig glad for denne uoppfordrede uttalelsen, sier Westermoen til NRK.no.

Ikke trafikk nok


Men dagens regler tillater ikke fire felt med det trafikkgrunnlaget som er vest i Vest-Agder. Vegvesenet mener trafikken på deler av E39 er så liten at det ikke lar seg forsvare å bygge fire felt hele veien vestover.

I anbefalingen til Nasjonal Transportplan for 2013 foreslås det firefelts-vei bare fra Kristiansand til Vigeland, deretter vekselvis to- og trefelts-vei fram mot fylkesgrensa til Rogaland.

Vil endre reglene

Regelen om at det må være trafikk av en viss størrelse for å få firefelts-vei bør endres, sier fylkesordføreren.

– Hvis Stortinget reviderer disse veinormalene og det bør de gjøre - så ligger det til rette for at vi kan slåss for en firefelts-vei. Men slik det er i dag så er det et problem å få fire felt med så lav trafikk.

I løpet av høsten skal kommunene og fylkene si hva slags E39 de vil ha. Fylkesordfører Westermoen skal samordne synspunktene - for å få mest mulig gjennomslag

Innen 1. november skal alle som har meninger om fremtidens E39 ha uttalt seg.

Statens vegvesen anbefaling til E39-utbygging
Foto: NRK/Svein Sundsdal

Dette er vegvesenets anbefaling til E39. Et forslag som har fått mange til å reagere.