Vil greie ut eigedomsskatt i Bykle

Det politiske fleirtalet i Bykle vil greie ut eigedomsskatt i kommunen.

Tor Hallvard Mosdøl
Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Vi ser at vi har noko mindre å rutte med totalt sett i kommuneøkonomien og rådmannen har tilrådd oss å greie ut kva moglegheiter som ligg med eigedomsskatt, seier varaordførar Tor Hallvard Mosdøl (Sp) til NRK.no.

– Er de einige innanfor Senterpartiet om dette?

– Vi binder ingen representantar i verken kommunestyre eller formannskap. Kvar og ein har evne til å tenkje sjølvstendig. Eg kan ikkje seie noko om korleis dette vil gå, seier han.

Formannskapet gjekk tysdag med 3 mot 2 stemmer inn for utgreiing då politikarane stemte for første gang. Høgre stemte mot, medan Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for.

– Eg held meg til rådmannen si tilråding. Han rår oss til å greie ut spørsmålet, så får vi ta det opp til vurdering, seier Mosdøl.

6. november fortalde NRK.no at rådmannen vil greie ut moglegheitene for å innføre eigedomsskatt i kommunen. Dette skapte umiddelbart reaksjonar blant hytteeigarar i kommunen.

Kommunestyret skal ta endeleg stilling til utgreiinga i neste månad.