Vil GPS-spore demente

Lege Sebastian Bø i Kristiansand ser nå på muligheten for GPS-sporing av demente pasienter.

Eldre

Flere demente pasienter og pårørende har meldt sin interesse for å få ei sporingsbrikke, som til enhver tid kan fortelle hvor den demente befinner seg (Illustrasjonsfoto).

Foto: NRK

Flere demente pasienter og pårørende har meldt interesse for å få ei slik sporingsbrikke, som til enhver tid kan fortelle hvor den demente befinner seg, ifølge Sebastian Bø ved Lund legesenter i Kristiansand.

GPS

En sporingsbrikke av denne typen gjør at eldre kan gå tur, uten å være redde for å ikke finne veien hjem igjen.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Pasienter og pårørende kommer til meg og sier de er bekymret for hva som kan skje den demente, om man ikke har kontroll, sier Bø.

Datatilsynet sier ja til GPS-sporing, på betingelse av at pasientene selv samtykker til sporingen og forstår konsekvensene.

I oktober i fjor fikk Sør-Varanger kommune i Finnmark tillatelse til et GPS-prøveprosjekt, men Datatilsynet satte i år foten ned og krevde at den som deltar, selv skal gi samtykke.

– Setter pris på å komme ut

Mennesker med demens risikerer at de ikke kjenner seg igjen når de går tur, og familier av demente frykter at de kan gå seg vill.

Sporingsbrikka vil sende signal ved bruk av et GPS-system, og dermed kan familien se på data hvor den demente personen befinner seg.

– I og med at de må samtykke selv, tenker jeg at pasientene som vil ha dette ser på det som noe positivt. Jeg tror de setter pris på at de fremdeles har mulighet til å komme seg ut og gå tur, sier Bø.

Trygge spor

Et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet har allerede prosjektet «Trygge spor» gående, der man prøver ut GPS-sporing av demente.

Kommunene Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord er prosjektets oppdragsgivere, og totalt 8 personer i tre kommuner har deltatt som primærbrukere i en forstudie som nå er klar.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder bidrar også med kompetanse og ressurser i dette prosjektarbeidet, som skal avsluttes ved utgangen av 2012.

Forprosjektet konkluderer blant annet med at sporingsteknologi dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester.

Kan få sporing

Kristiansand kommune har ikke GPS-sporingsutstyr i dag til pasienter som hjelpemiddel, men demenskoordinator Irene Sandven i Kristiansand kommune tror det kan komme.

– Ja, det er ikke umulig. Og det er spennende å høre hva som kommer fram i prosjektene i «Trygge spor», sier Sandven.