Vil GPS-merke sel

Forskere vil merke inntil 15 sel langs Skagerrak-kysten med GPS-sendere for å finne ut mer om deres bevegelsesmønster.

Steinkobbe

Forskere vil gps-merke sel for å finne mer ut av deres leveområder langs Skagerrak-kysten.

Foto: Dieter Hommen

Forskere ved Havforskningsinstituttet ønsker å fange inntil 15 sel av typen steinkobbe, for deretter å merke dem med GPS-sendere.

Merkingen vil foregå i august-september i år og neste år, heter det i en søknad til fylkesmennene i Østfold, Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder.

Flytter seg over fylkesgrensene

I dag er forvaltningen av steinkobbe lagt til fylkesmennene, men det er mye som tyder på at arten ikke tar særlig hensyn til fylkesgrensene, mener forsker Kjell Tormod Nilssen, som står bak søknaden.

Steinkobber i Vestfold

Disse steinkobbene ble fotografert i Vestfold i fjor.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Dette vil han og kollegene finne mer ut av.

– I tillegg vil vi finne ut hvor de har hovedbeiteområdene, sier Nilssen.

Yrkesfiskere og hobbyfiskere langs Skagerrak-kysten har lenge hevdet at selen står for et betydelig uttak av kysttorsk og laks.

Dette er blant temaene som skal undersøkes, sier han.

Undersøkte mageinnhold

De som er imot at det skal være steinkobber i disse områdene har en hovedtese om at steinkobbene spiser stort sett torsk eller laks, forteller Nilssen, og viser til en masteroppgave ved Universitetet i Agder våren 2017.

Kjell Tormod Nilssen, forskar ved Havforskingsinstituttet.

Forsker Kjell Tormod Nilssen ved Havforskningsinstituttet tar en vevsprøve av en sel under et forskningstokt ved en tidligere anledning.

Foto: Michael Poltermann

Den tok for seg dietten til steinkobbe på fire forskjellige steder i Telemark og Aust-Agder.

Oppgaven, gjennomført av mastergradsstudent Maria Sørlie, konkluderte med at selens matfat i liten grad består av kysttorsk. Bare litt i overkant av 1 prosent av den undersøkte avføringen til steinkobbene kom fra torsk.

– Så det er ingenting som tyder på at steinkobbe er en viktig konsument av torsk i dette området, sier han.

Også påstander om store bestander av sel skal undersøkes.

Trenger mer viten

Dersom selen vandrer fra Aust-Agder til Vestfold eller over Skagerrak fra Telemark til Østfold, kan det tyde på at bestanden ikke er så stor som enkelte frykter.

– Det er faktisk ganske vanlig at steinkobben flytter på seg for å finne mat sent på høsten og utover vinteren og våren, sier Nilssen.

–Vi ønsker rett og slett å få mer viten om steinkobben i dette området, fra Aust-Agder til svenskegrensen sier han.

Steinkobbe i Nøtterøy-skjærgården

En steinkobbe på svøm i Nøtterøy-skjærgården. Mens bestanden har økt i Vestfold de siste årene, har den vært stabil lengre sør.

Foto: Jan Gulliksen / NRK