Vil gjøre Setesdal til «Kjempedalen»

Svein Inge Olsen og Vidar Frøysnes lanserer nå planer om å gjøre Setesdal til «Kjempedalen». Det dreier seg om et opplevelsessenter nær museumsområdet i Bygland.

Svein Inge Olsen og Vidar Frøysnes

Vidar Frøysnes og Svein Inge Olsen under lanseringen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Både ordfører Jon Rolf Næss (Ap) i Bykle og Leiv Rygg (Sp) i Bygland synes ideen om å bygge videre på historiene om kjempene er interessant.

For kjempene i Setesdal har vært et begrep.

I «Slik var Setesdalen» skrev presten Knut Rygnestad om setesdølenes karsstykker og kjempekrefter:

«Skal en tro P.M. Søegaard (sønnen til futen på Hornnes) er Setesdalen den egn hvor den fysiske kraft, på oldtidens vis, stilles høiest av alle menneskelige fullkommenheter»

Fra «Slik var Setesdalen» av Knut Rygnestad

Folkeminnesamleren Johannes Skar (1837-1914) skrev:

«På Uppstad bodde storkjempen Bjørgulv Uppstad, som det har gått mange historier om. Han var ikkje berre ein uvanleg stor og sterkbygd mann, han var også sers vakker, dertil var han dansemeister, og frikar i gilde og gjestbod».

Folkeminnesamleren Johannes Skar

For initiativtaker og kulturarbeider Vidar Frøysnes har kjempene vært skikkelser han har vokst opp med igjennom gamle sagn.

Også leder av Protestfestivalen i Kristiansand, Svein Inge Olsen, kjenner historien om kjempene fra dalen: Bjørgulv og Knut – fra oppveksten.

Olsen tror de kan være utgangspunkt for et opplevelsessenter. Ordførerne mener at forutsetningen for at det skal lykkes, er at næringslivet støtter det nye initiativet.

Initiativtakere presenterer sitt prosjekt for Setesdal regionråd

Se mer fra lanseringen av "Kjempedalen".