Hopp til innhold

Vil gi penger til bygging av demenslandsby

Kristiansand skal starte bygging av en demenslandsby på Strømme utenfor Kristiansand i 2018. Det foreslår rådmannen i Kristiansand. Det blir plass til 42 omsorgsboliger.

Demenslandsby

Her skal demenslandsbyen ligge. På Strømme i bydelen Randesund utenfor Kristiansand.

Foto: Kristiansand kommune

Rådmannen la onsdag ettermiddag frem sitt forslag til budsjett i bystyret i Kristiansand.

– Dette blir en ny boform for personer med alvorlig demens, og skal hjelpe dem til å leve så likt som tidligere og ha vanlige hverdagsliv, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche Dehli.

Wenche Dehli

Målet er at personer med demens skal kunne leve så normale liv som mulig, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche Dehli.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Les også: – Minst 32.000 demente er fortsatt uten dagtilbud

Lever i kollektiv

Målet er at personer med demens skal kunne leve så normale liv som mulig.

– Forskjellen blir at man lager institusjonen som vanlige bokollektiv, der syv-åtte personer bor sammen, forklarer Dehli.

Hun sier videre at personene deler stue, og at kollektivene har en fast bemanning med pleiere i boligen. På denne måten mener Dehli at de får brutt opp institusjonspreget i bokollektivet.

– Dette vil få en litt annen og mer hjemlig utforming, sier Dehli.

Tor Sommerseth

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth la frem sitt forslag til budsjett i bystyret i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Skal være avgrenset

Hun forklarer videre at demenslandsbyen skal være avgrenset, med to bygninger der beboerne skal oppleve at de har hvert sitt hus, med muligheter for å ha butikk, kafe og aktivitetsrom.

– Vi bruker landsby-begrepet fordi vi tenker at de tingene man bruker å gjøre i sitt boligområde også skal kunne gjøres på denne institusjonen, sier Dehli.

– Vi tror de eldre vil få en bedre tilværelse når de kjenner seg igjen i de hjemlige formene og det som gjøres rundt dem, sier Dehli.

En av dem som også er positive til den nye demenslandsbyen som skal bygges er Viggo Lütcherat, som er leder av helse- og sosialstyret i kommunen.

– Jeg har nettopp sett en demenslandsby i funksjon, og vi har tent på denne ideen fordi vi ser at man fortsetter å leve det livet man har gjort, sier han.

Viggo Lütcherat

Leder i helse- og sosialstyret, Viggo Lütcherat (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Antall demente dobles

Kristiansand kommune har tidligere kommet godt ut i nasjonale storbyundersøkelser der de måler hvor godt demente blir tatt hånd om. Dette går frem i en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Forskning viser at antall demente vil dobles fra 2020 til 2040 fordi folk stadig blir eldre. Kristiansand kommune bygger derfor 42 nye omsorgsboliger for demente som er ferdig om to år.

Les også: Egen landsby for demente innen 2018

Marijke de Bruijn deler kjøkken og stue i et av de 23 bokollektiv i det lille samfunnet Hogweg. Hele den lille landsbyen er tilrettelagt for eldre med demens. Her har fått et hjem

Se innslaget fra da NRK besøkte demenslandsbyen i Nederland.