Vil gi kreftmaskin til Arendal

Selskapet O.G Ottersland vil donere 25 millioner kroner til en "Da Vinci-robot" til kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal. Forutsetningen er at maskinen blir plassert ved sykehuset i Arendal.

Sørlandet sykehus Arendal

O.G. Ottersland vil gi en 'kreftrobot' til sykehuset i Arendal. Men forutsetningen for gaven er at maskinen plasseres i Arendal, mens sykehusledelsen har bestemt at slike operasjoner skal gjøres i Kristiansand.

Foto: NRK

Ledelsen ved Sørlandet sykehus har bestemt at behandling av prostatakreft og nyrekreft skal skje ved sykehuset i Kristiansand.

Mange røster har vært kritiske til dette vedtaket, og nå kaster O.G. Ottersland seg inn i kampen for å få omgjort vedtaket.

Selskapet vi donere 25 millioner kroner til en "Da Vinci-robot" som er et viktig hjelpemiddel ved behandling av prostatakreft og nyrekreft.

Men forutsetningen er at maskinen plasseres i Arendal.

Brev til sykehusdirektøren

Ole G. Ottersland

Ole Ottersland stiller tøffe krav for donasjonen på 25 millioner kroner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I et brev til sykehusdirektør Jan Roger Olsen skriver investor og kjøpmann Ole Ottersland at det er en forutsetning at den administrative beslutningen om å legge urologisk kreftkirurgi til sykehuset i Kristiansand blir justert i henhold til at roboten plasseres i Arendal.

Dermed legger Ole Ottersland et press på sykehusledelsen om å omgjøre vedtaket om at slik behandlingen skal foregå i Kristiansand og ikke i Arendal.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har tidligere sagt til NRK at donasjoner til sykehuset fra private aktører må være i tråd med sykehusledelsens egne planer for utvikling av sykehustilbudene.

Dermed kan det være en lang vei frem før donasjonen fra O.G. Ottersland blir realisert, og om den i det hele tatt blir realisert.

Avgjørende for donasjonen er at sykehusledelsen snur og omgjør sitt kreftvedtak.

Drøftet med Arendal

Ole Ottersland sier at donasjonen og tilbudet er drøftet med det kirurgiske miljøet ved sykehuset i Arendal.

Ottersland vil invitere til utforming av endelig avtale når dette er drøftet og akseptert i sykehusstyret.

Om sykehusledelsen og sykehusstyret lar seg presse til å endre strategi for å sikre seg denne kreftroboten gjenstår å se.

Video Kreftkirurgi til Kristiansand

Sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus har bestemt at kreftkirurgien skal utføres i Kristiansand.