NRK Meny
Normal

Vil gi bonus til friske kommuneansatte

I Kristiansand vil det politiske flertallet gi bonuser til folk som holder seg friske. Målet med bonusene er å få ned det kommunale sykefraværet.

Sykmelding

Drøyt 520 ansatte av totalt 6500 er borte fra jobb hver dag i Kristiansand kommune. Nå ønsker samarbeidspartiene å få utredet hvordan ei belønningsordning, som belønner de som holder seg friske, kan påvirke fraværet.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

– Når vi i vanskelige budsjettider ser at vi må kutte i lovpålagte oppgaver, må vi snu hver stein sammen med de ansatte, for å se om det er noe vi kan spare penger på.

– Sykefraværet er en av de tingene vi ikke kan unngå å ta et dypdykk i, sier Frps Tor S. Utsogn.

Tor S. Utsogn

– Jeg ser ingenting prinsipielt galt i det å belønne at man er ofte på jobb, sier Tor S. Utsogn (Frp).

Foto: Odd Rømteland / NRK

Nå har bystyret pålagt administrasjonen å utrede hvordan en motivasjonsordning kan organiseres. Problemstillinger knyttet til kronikere og ansatte med funksjonshemninger bes omtalt spesielt.

Utsogn sier til Fædrelandsvennen at politikerne ser for seg en modell der ansatte får et årlig beløp dersom de holder seg friske.

For eksempel en modell hvor alle ansatte i ei avdeling får 5000 kroner ekstra i årslønn, hvis de ikke er borte fra jobb. Så trekkes det et beløp for hver dag de er syke. Er de mye syke, får de ikke bonuser. Er de aldri syke, får de hele bonusen.

– Vi har et høyt sykefravær i kommunen på mellom 8 og 8,5 prosent, og det har store kostnader for kommunen, sier Utsogn.

– Usolidarisk forslag

LO i Vest-Agder reagerer kraftig på forslaget. Elisabeth Haaversen, distriktssekretær i Vest-Agder LO, mener det må være lov å være syk, uten at man stemples og mister penger.

Elisabeth Haaversen

Elisabeth Haaversen i LO mener forslaget om bonus til friske kommuneansatte er usolidarisk.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Som politikere har dere også et arbeidsgiveransvar. I forhold til avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som kommunen er en del av, så har dere en tilretteleggingsplikt.

– Det er også usolidarisk i forhold til de som har en redusert arbeidsevne eller kronisk sykdom, som gjør at de vil få fravær uansett, sier Haaversen.

– Er det galt å belønne folk som er pliktoppfyllende?

– Folk er det stort pliktoppfyllende. Folk blir ikke hjemme fordi de har lyst. Dette vil bidra til et ekskluderende arbeidsliv, ikke et inkluderende arbeidsliv.

– Skal ta hensyn

– Vi skal ta vårt arbeidsgiveransvar. Vi må ta hensyn til de som har ulike arbeidsvansker. Kanskje vi også skal se på småbarnsforeldres situasjon. Og vi må se på hvordan dette kan innarbeides i forhold til avtaler om et inkluderende arbeidsliv, sier Utsogn.

Han mener det politikerne har bedt om nå er informasjon om belønningsordninger, og hvordan dette vil kunne slå ut.

– Det behøver ikke være penger, det kan være andre virkemidler vi kan se på, som en pakke for å få ned sykefraværet. Penger er bare en av flere ting vi vil se på.

Utsogn sier de har eksempler fra næringslivet, der bonusordninger har ført til at sykefraværet og kostnadene har gått drastisk ned.

– Jeg ser ingenting prinsipielt galt i det å belønne at man er ofte på jobb. Men det byr på utfordringer, jeg ser det. Og det er nettopp dette vi ønsker å ta et dypdykk i, så vi får utredet dette.

– De virkelige sliterne, som går på jobb hver dag, tror jeg godt kan tenke seg å få en belønning.

– Må trigge konkurranseinstinktet

Forsker på Institutt for samfunnsforskning, Harald Dale-Olsen, har forsket på sykefravær og økonomiske bonuser.

Han sier utforminga av bonusordninger ser ut til å være svært viktig for om ordningene fungerer.

– Sannsynligvis må det trigge konkurranseinstinktet i arbeidsstokken.

Dale-Olsen viser til et eksempel fra Nederland. Der gjorde man et forsøk med et lotteri der de som var friske et visst antall måneder kunne være med i trekninga av en gavekupong på 75 euro. Sykefraværet falt vesentlig. Men de som vant fikk ikke lov til å være med i framtidige lotterier, og de ble like syke som før.

– 75 euro er et ubetydelig beløp, og ingen vil hevde at 75 euro har en innvirkning. Det som trigger folk er selve konkurransen, sier Dale-Olsen.

Kan virke mot sin hensikt

Ifølge forskeren har man i Norge sett at innføring av resultatlønnsordninger stort sett vil føre til lavere sykefravær, men også her må man velge smarte løsninger, og gjerne teamorienterte insentiver.

– Hva tenker du om at Kristiansand kommune vil innføre bonusordninger for dem som holder seg friske?

– Det er forståelig at de ønsker å gjøre noe med sykefraværet, men å knytte bonusen direkte til den enkeltes sykefravær kan være uheldig. Det er uklart hvordan dét skulle stimulere konkurransen, og at de ansatte synes det er morsomt.

– En god del forskning viser at visse yrkesgrupper, der den iboende motivasjonen er viktig (sykepleiere, hjelpepleiere o.l.), av og til reagerer negativt på pengeinsentiver.

– Så spørsmålet er i hvilke yrkesgrupper er det man mener sykefraværet er høyt? Det må man ta i betraktning når man etablerer slike bonusordninger, sier Dale-Olsen.