Normal

Vil fortsette med 50 egenmeldingsdager

Kristiansand kommune vil forlenge ordningen med 50 egenmeldingsdager årlig for alle ansatte. – Hver enkelt er selv sin beste lege, mener hovedverneombudet.

Egenmelding

6500 kommuneansatte i Kristiansand har siden 2001 kunnet bruke egenmelding 50 dager hvert år (ill.foto).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi har hatt 50 dager så lenge at folk er blitt vant med det. Min mening er at vi kan holde på ordningen vi har og ikke endre på rutinene så lenge vi har hatt gode erfaringer med det.

Det sier Helge Nilsen som er koordinator ved bedriftshelsetjenesten i Kristiansand kommune.

Frihet under ansvar

Omtrent 6500 kommuneansatte i Kristiansand har anledning til å bruke egenmelding for 50 fraværsdager årlig. Ordningen har fungert siden 2001, men den kan ikke gjøres permanent på grunn av en bestemmelse i Folketrygdloven.

I utgangspunktet er det slutt ved nyttår, men kommunen mener dette fungere så bra at de nå søker departementet om å forlenge i to nye år.

– Det er ikke noe som tyder på at det har blitt misbrukt. Det er ikke veldig mange som har brukt inntil 50 dager – de fleste er kortere, sier Nilsen.

Nilsen viser til forskere som har fulgt opp ordningen med både kvalitative og kvantitative undersøkelser og analyser, og at fraværsstatistikker bekrefter at ordningen ikke misbrukes.

Omfavnes av de ansatte

Hovedverneombud i Kristiansand kommune, Bjarne Lauvås, sier ordningen har vært omfavnet av de ansatte de siste 13 årene. Etter at kommunen innførte 50 egenmeldingsdager for sine ansatte viser også alle statistikker at sykefraværet har gått ned.

– Vi har sett at den tette oppfølgingen som vi har av de ansatte har ført til at sykefraværet har gått ned, sier Lauvås.

– Betyr det at ingen har misbrukt ordningen?

– Nei, ikke som jeg har fått tilbakemeldinger på. Fokuset er ansvarliggjøring av hver enkelt medarbeider. Og jeg har snarere inntrykk av at noen burde ha vært hjemme på grunn av sykdom, men har valgt å gå på jobb, sier han.

– Jeg tror det er viktig at fokuset er det er meg selv som er min beste lege. Så er du forkjølet så vurderer du selv om du må bli hjemme eller kan gå på jobb, sier Lauvås.

Bare to byer har mindre fravær

Både ansatte og tillitsvalgte i Kristiansand kommune er glad for at ordningen nå mest sannsynlig blir forlenget.

I dag er det kun to av de større byene i landet som har lavere sykefravær enn Kristiansand kommune – nemlig Stavanger og Sandnes.

Dermed håper og tror ledelsen i kommunen at de nok en gang vil få to nye år med 50 egenmeldingsdager til de ansatte.