Vil forske på likestilling

Forskere ønsker nå å etablere et forskersenter for likestilling på Sørlandet.

Kjønn
Foto: NRK

Agderforskning, Universitetet i Agder og Agderrådet samarbeider om planene, skriver Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning.

Det planlagte forskersenteret skal hjelpe det offentlige og næringslivet med likestillingsarbeid.

Landsdelen scorer i dag svært lavt på likestilling.