NRK Meny
Normal

Vil forske på fattige barn

Agderforskning søker nå om støtte til å forske på hvordan dårlig økonomi i familien påvirker barn på Agder.

Ann Christin Nilsen

Prosjektleder Ann Christin Nilsen i Agderforskning vil finne ut hva som skal til for at alle barn skal føle seg inkludert, uavhengig av økonomi.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forsker og prosjektleder Ann Christin Nilsen mener det er behov for mer kunnskap om barn som lever i fattigdom i landsdelen.

– Vi vet for lite om hvilke konsekvenser det har å vokse opp i hjem med dårlig økonomi. Tidligere forskning viser en del ting, men man savner dybde rundt det.

Agderforskning har allerede samlet inn spørreskjema fra over 1 300 barn og 800 foreldre på Agder. Forskerne vil finne ut hvordan det er å vokse opp i en familie med dårlig økonomi.

Har spurt 10-åringer

– Vi har blant annet et spørsmål i spørreskjemaet som knyttet seg til barnas egen opplevelse av egen økonomi, og det har ikke vært benyttet mye i andre undersøkelser, sier Nilsen.

Forskerne har samlet inn spørreskjema blant 10-åringer på 5. trinn.

– Det er ikke ofte man har opplysninger fra den aldersgruppen, det er ganske unikt. Det man har av materiale fra før er stort sett fra eldre barn. Jo yngre barna er, jo annerledes vil utfordringene være.

Ikke alle har sykkel og ski

Nilsen har noen hypoteser om hva de vil finne, men vil ikke spekulere i det nå.

– Det handler om ting som at når man skal arrangere en skoletur, så går man ut fra at alle barn har ski, at alle barn har sykkel og at barna kan en del ting som de har lært gjennom fritidsaktiviteter.

– Men det skal vi ikke alltid ta for gitt, det er ikke sikkert at det er sånn. Hva skal til for at alle kan bli inkludert? Det er noe av det som vil være viktig å få fram i en sånn undersøkelse.