NRK Meny
Normal

Vil forandre loven i utvisningssaker

SV og KrF har sendt et forslag der de ber regjeringa finne andre reaksjoner enn bare utvisning, i saker der asylsøkere lyver om opprinnelseslandet.

Yasmin Kristensen med familie (sladdet)

Yasmin Kristensen har fått fratatt sitt statsborgerskap etter at hun løy om opprinnelsesland da hun søkte asyl. Her med de fire barna og ektemannen Rolf Erik i Lyngdal i Vest-Agder.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

I april i år sendte partiene et fells forslag, et såkalt dok-8-forslag til behandling i Stortinget. De ber om andre reaksjonsformer enn utvisning dersom det er brudd på Utlendingsloven.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener det er umenneskelig å sende ut Yasmine Kristensen, en firebarnsmor som er gift og bosatt i Lyngdal i Vest-Agder.

Da Kristensen søkte asyl i Norge i 2001, fortalte hun at hun kom fra det krigsherjede Somalia. Hun gjentok dette for politiet flere ganger, men etter undersøkelser fra myndighetene innrømmet hun i 2014 at hun er født i nabolandet Djibouti.

Andersen synes det er helt urimelig at firebarnsmoren mister statsborgerskapet og får innreiseforbud til Schengen-land i to år.

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen i SV og partiet KrF vil forandre loven i utvisningssaker der det er brudd på utlendingsloven.

Foto: NRK

– Begår man en forbrytelse, er det ulike straffereaksjoner. I saker der man bryter Utlendingsloven blir man sendt ut. Det tas heller ikke ordentlig hensyn til barn, mener SVs Karin Andersen.

Forskjellige reaksjoner

UNE fikk medhold da saken ble behandlet i Oslo tingrett for to uker siden.

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ble nesten 4000 personer utvist fra Norge i 2016. Det er en kraftig økning siden 1990-tallet der det ble utvist under 500 mennesker i året. SV og KrF mener den kraftige økningen av antall utvisninger rammer flere tusen familiemedlemmer.

– Det står ikke i forhold til forbrytelsen, ungene mister moren sin i flere år. Det er helt urimelig. Om man begår de alvorligste forbrytelser er det foreldelse og ting som er formildende. Det må det være i disse sakene også. Det virker hysterisk å utvise noen for noe som skjedde for mange år siden, mener Andersen.

Firebarnsmor fra Lyngdal har fått beskjed om å forlate Norge, etter at hun løy om hvilket land hun kom i fra. Politikere ønsker en lovendring som gjør at man kan gi andre straffer enn utsendelse.

– Ikke nødvendig

Høyres stortingsrepresentant Ingunn Foss, mener at det ikke er nødvendig med en lovendring på dette området.

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Ingunn Foss (H).

Foto: Leif Dalen / NRK

– Jeg synes asylinstituttet fungerer veldig bra. De som trenger beskyttelse, får det i Norge. De som ikke trenger det, får det ikke. Jeg tror de fleste partiene er enige om at vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk bygd på det asylinstituttet vi har i dag.

Foss anbefaler likevel familien å anke saken.

– Når man er vel integrert og har fire små barn, er mitt råd å anke saken og appellere til at fire barn trenger sin mor, sier hun.

Forskjeller

SVs Karin Andersen presiserer at det ikke er greit å oppgi feil opplysninger i asylsøknader, men mener det må lages ulike typer reaksjoner.

– Det er forskjell på om man er kriminell med ondt i sinnet eller om man bare prøver å berge livet og få et godt liv. Det er forskjellige motiver for å gjøre en feil.

Stortinget skal behandlet forslaget etter ferien.