Normal

– Dette må det gjøres noe med

Kontrollutvalget i Risør mener rådmannen snarest må dokumentere at det er satt i gang tiltak som skal hindre at barnehagebarn utsettes for vold.

Foreldre i Risør med barnehagekritikk

Advokaten til de seks barna som har sagt de ble utsatt for overgrep for drøyt to år siden, forventer at kommunen gjør endringer i rutinene. Kontrollutvalget i Risør støtter at noe må gjøres, og mener administrasjonen i kommunen må dokumentere hva som blir gjort innen september.

Foto: NRK

Kontrollutvalget i Risør hadde i dag en grundig gjennomgang av rapporten om hva som har skjedd rundt saken der barn i en kommunal barnehage i Risør skal ha blitt utsatt for vold og trusler fra en barnehageansatt.

Rapporten konkluderer med omfattende svikt når det gjelder kommunens håndtering av saken.

Utvalget ba i dag rådmannen om å snarest sette i gang nødvendige tiltak for å endre kommunale rutiner og regleverk, slik at lignende saker ikke skal skje igjen, sier leder av utvalget, Per Arnt Tellefsdal (H) .

– Naturlig med kort frist

– Her er avvik og det må det gjøres noe med. Det er nok allerede gjort endringer i rutiner på dette, men nå må det i alle fall dokumenteres og det må tas en ny gjennomgang for å se at det er slik det skal være i forhold til regelverket, sier Tellefsdal.

Utvalget ber kommunestyret om å kreve at rådmannen har en rapport om arbeidet klar innen 26. september.

– Det er helt naturlig med en kort frist. Det har beklageligvis tatt alt for langt tid fra hendelsene skjedde for over to år siden og til nå, derfor er tidsfristen kort nå.

– Rådmannen har faktisk selv foreslått en enda kortere tidsfrist enn det utvalget har satt opp. Det er viktig å ha hastighet på det, men samtidig må ikke det gå ut over kvaliteten på arbeidet og at det blir implimentert og ikke bare ord, sier Tellefsdal.

Vil følge med

Han beskriver den 60-siders lange rapporten, som er laget av Arendal revisjonsdistrikt, som spesielt ryddig og solid. Det er blant annet foretatt et 20-talls intervjuer med barnehagebarn og ansatte i kommunen.

Det er også gjort en systematisering av de fakta man kan dokumentere, og dette skal nå måles opp mot lovverk og kommunens egne regler.

Saken skal behandles i bystyret om ei uke.

– Det har skjedd brudd her og det er beklagelig. Nå er det opp til bystyret å bestemme hvilke konsekvenser denne saken skal få og hva som skjer videre. Men kontrollutvalget vil være tett på denne saken og påse at det som ikke er i tråd med regelverket blir endret, sier Tellefsdal.