Hopp til innhold

Vil flytte politimesteren fra Kristiansand til Arendal

Politimesterembetet for Agder bør flyttes fra Kristiansand til Arendal, mener Arendals varaordfører Anders Kylland.

Nytt politihus på Stoa i Arendal

Nytt politihus er under bygging på Stoa i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Varaordfører Anders Kylland (Frp) mener politimesteren kan flytte inn i den nye politistasjonen som reises på Stoa.

– Jeg mener vi må jobbe for å få hovedkontoret til Agder politidistrikt til Arendal dersom det er det beste stedet å lokalisere det. Jeg mener at alt skulle ligge til rette for det. Det ligger nærme E18, og den ligger på aksen både til Kristiansand og østover, sier Kylland.

– Beste sted

Han tror ikke det er avgjørende for hovedkontoret skal ligge, men mener det er et faglig godt alternativ for plasseringen.

Nytt politihus i Arendal

På Stoa, ved siden av brannstasjonen, like ved E18, bygges den nye politistasjonen i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Nå er det enighet om politireformen og vi vet at Agder består som ett politidistrikt. Da mener jeg vi må ta denne debatten nå for å fp en best mulig lokalisering av de funksjonene som politidistriktet skal håndtere, sier han.

Han tror det vil være mulig å tilpasse den nye politistasjonen, som er under bygging ved siden av brannstasjonen på Stoa i Arendal, til også å romme politimesteren.

– Heller nytt bygg her enn gammelt i Kristiansand

I dag holder politimesteren til i Kristiansand, som har dobbelt så mange innbyggere enn Arendal. Kylland sier det er det faglige som skal legges til grunn for plassering av

Anders Kylland, varaordfører i Arendal

Anders Kylland er varaordfører i Arendal.

Foto: Leif Dalen / NRK

politimesteren.

– Det er ikke noe grunn til at en faglig sett ikke skal kunne plasseres i et nytt bygg på Stoa, fremfor i et eksisterende bygg i Kristiansand. Dessuten er det viktig å belyse alternativene, og ikke låse seg i en plassering for all fremtid, sier Kylland.

Ikke valgflesk

Han avviser at dette er et valgkamputspill.

– Dette kommer i kjølvannet av politireformen som det er politisk enighet om. Her må en få belyst ulike gode alternativer. Slik jeg ser det har vi to gode forslag, kanskje har vi flere, sier han.

Varaordføreren har ikke drøftet dette med politimesteren. Men han regner med at politimesteren får med seg politiske signaler.

Ny politistasjon arendal

Slik blir den nye Arendal politistasjon ved Stoa.

Foto: Illustrasjon: BRG Entreprenør/Filter Arkitekter