Hopp til innhold

Vil fjerne terapibassenget fra sykehuset i Kristiansand

Terapibassenget ved Sørlandet sykehus i Kristiansand foreslås fjernet og Medisinsk teknisk avdeling bør overta arealene i sykehusets underetasje, mener leder av sykehusets arealprosjekt, Gunnar Hall Skavoll.

Terapibasseng Sørlandet sykehus

Terapibassenget har vært flittig brukt av flere pasientgrupper, men det var før høstens flom.

Foto: Kristin Ellefsen / Sørlandet sykehus

– Innspill vi har fått fra forskjellige avdelinger som har benyttet bassenget, viser at veldig mange har hatt glede av det, men få kan dokumentere medisinsk nytte i så stor grad at det er grunnlag for å beholde det, sier Skavoll til NRK Sørlandet.

Ikke vært i bruk etter flommen

Bassenget har ikke vært i bruk etter skadene fra flommen sist høst. Dersom en skulle ta det i bruk igjen, måtte det ha blitt totalrenovert.

Gunnar Hall Skavoll

Gunnar Hall Skavoll er prosjektleder for arealprosjektet ved Sørlandet sykehus HF. Han mener terapibassenget bør saneres for å frigjøre arealer til pasientbehandling.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Tirsdag orienterte Skavoll Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus om planene, og fikk full tilslutning til forslaget.

Skavoll foreslår også at treningssenteret utbedres med egne rom for spinning og andre treningsapparater.

Trenger arealer

Ved å rive bassenget, kan Medisinsk teknisk avdeling flyttes ned til underetasjen. Dermed frigjøres 200 m2 sårt tiltrengte arealer i sykehusets 3.etasje til pasientbehandling.

I tillegg sparer sykehuset minst 1,3 millioner kroner i årlige driftskostnader, selv om besparelsene ikke er den viktigste begrunnelsen for rivingen.

– Frigjøring av arealer er hovedargumentet for fjerningen av bassenget. Ikke alle vil være like glade for dette, men en helhetsvurdering i den situasjonen vi er i nå, gjør at vi må utnytte de kvadratmeterne vi har, til pasientbehandling, sier Skavoll.

Han peker på at det i dag finnes et mer velegnet terapibasseng ved Sørlandet sykehus i Arendal. I tillegg har Kristiansand kommunes badeanlegg Aquarama på Tangen et moderne og stort terapibasseng i 2. etasje som blir benyttet av forskjellige pasientgrupper allerede.

Trolig ingen styresak

Direktør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus får anbefalingen fra Skavoll på bordet neste uke. Han vil trolig fatte et vedtak sammen med ledergruppen og orientere sykehusstyret om konklusjonen.

Terapibassenget Sørlandet sykehus

Glade pasienter i sykehusets terapibasseng fra den gang det var i bruk.

Foto: Kristin Ellefsen / Sørlandet sykehus

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %