Vil fjerne MTBer

Forsvaret vil droppe MTBene som har kostet 5 milliarder kroner. Hele kjøpet og byggingen av nye missiltorpedobåter (MTB) er en feilinvestering, mener tidligere forsvarssjef.

MTB til kai ved Umoe Mandal
Foto: Tor Saltrøe / NRK

Tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold kaller MTBene som bygges i Mandal er en feilinvestering.

I den nye Forsvarsstudien, der forsvarets fremtid planlegges, vil forsvaret kutte ut MTBene.

Administrerende direktør Peter Klemsdal ved Umoe Mandal sier han ikke er overrasket over hva som står i forsvarsstudien.

Gammelt nytt

- Allerede for åtte år siden ville forsvarssjefen stanse MTBene, likeledes for fire år siden. Likevel er jeg skuffet over at han kommer med dette nå igjen, spesielt fordi stortingsflertallet har gitt klar beskjed om at Norge trenger disse båtene, sier Klemsdal.

Han understreker at det som kommer fram i forsvarsstudien ikke får konskvenser for Umoe Mandal fordi båtene som nå bygges skal leveres i løpet av et par år som planlagt.

Adm. dir Peter Klemsdal Umoe Mandal

Peter Klemsdal

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

- Det som er frustrerende er at vi lenge, med et visst hell, har markedsført båtene i andre land, spesielt i USA. Da er det ergerlig å bli skutt ned av sin egen forsvarssjef akkurat nå. Vi er vel bare blitt brikker i forsvarssjefens spill for å skaffe fler penger i budsjettet sitt, tror Klemsdal.

- Båtene skal brukes

Han presiserer at det er Stortinget og Regjeringen som til sjuende og sist bestemmer om MTBene skal brukes eller ikke.

- Jeg setter min lit til politikerne om at de forstsetter med å ha samme holdning til MTBene. For et par uker siden spurte jeg statsministeren om nettopp dette, og da svarte han; Nå bygger vi båtene, og da skal de jo brukes også, sier Klemsdal.