Hopp til innhold

Vil finne ut om legevakta driver forsvarlig i ferier

Fylkeslegen i Aust-Agder åpner tilsynssak mot legevakta i Arendal etter klage fra en pasient. Fylkeslegen ønsker å finne ut om legevakta driver forsvarlig i ferier.

Anne Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen vil finne ut om rutinene ved legevakta er gode nok i ferietider.(Arkiv).

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

En sentral person i behandlingen av pasienten var en medisinstudent, og klageren stiller spørsmål ved om dette var forsvarlig.

– Dette har skjedd i ferietid. Og i ferietider har virksomhetene et ansvar for forsvarlig drift, samtidig som de faste ansatte skal ha fri, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen til NRK.

Åpnes etter klage

Fylkeslegen åpner tilsynssaken etter en klage fra en pasient som hevder å ikke ha fått forsvarlig helsehjelp.

Pasienten kom til legevakten i Arendal en dag i juli i år, og blant helsepersonellet var det en medisinstudent som hadde en sentral rolle.

I klagen stiller pasienten spørsmål knyttet til kompetanse og til organiseringen av legevakten den aktuelle dagen.

Sørlandet sykehus Arendal

Fylkesmannen åpner tilsynssak mot legevakta i Arendal, som holder til på sykehuset i byen. (Arkiv).

Foto: Leif Dalen / NRK

På bakgrunn av klagen åpner fylkeslegen sak, og nå ber de om en rekke svar fra legevakten i forbindelse med behandlingen av pasienten.

– Det krever en særskilt styring av virksomheten i ferietider for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å møte alle utfordringene. Og det er det dette dreier seg om, sier fylkeslegen til NRK.

Fylkeslegen ønsker en kommentar på klagen, i tillegg til svar på om rutiner er fulgt og hvilke bemanning legevakten hadde.

Videre ber fylkeslegen om en beskrivelse av organiseringen og fordeling av ansvar, opplæring og bruk av medisinstudenter og legedekning.

Kommenterer ikke enkeltsaker

Hos legevakta i Arendal sier de at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

Nå skal de behandle denne saken, og gi fylkeslegen svar på sine spørsmål.

– Men på generelt grunnlag beklager vi jo at pasienter opplever at de ikke er ivaretatt godt nok, sier enhetsleder Arnhild Glendrange Lund til NRK.

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen sier at de nesten alltid åpner tilsynssak når bakgrunnen er klage fra pasienter, pårørende eller andre.

– Hensikten er alltid at den som har utøvd tjenesten, altså legevakten i dette tilfellet, skal få en tilbakemelding på det pasienten har opplevd for å ta dette med seg videre i sitt kvalitetssikrende arbeid, sier Syvertsen.

Legevakten i Arendal må svare fylkeslegen innen 19. september i år.