Hopp til innhold

Får 15 millioner for å forske på flått

Forskere i Norge, Sverige og Danmark skal nå samarbeide tettere for å finne ut mer om flått og sykdommene de har med seg.

Flåttforskning

Det forskes i dag på ulike måter på flått. Nå skal forskere i flere land samarbeide om å bygge opp et kunnskapsnettverk om det lille krypet - og sykdommene det har med seg.

Foto: Folkehelseinstituttet

Flåttforskning

En forsker samler inn flått med å dra et hvitt tøystykke gjennom skogen.

Foto: Folkehelseinstituttet

Flåttmengden i Norden ser ut til å være økende, og flåtten ser ut til å spre seg og etablere seg på nye steder.

Samtidig er flåttbårne sykdommer et stadig økende problem i de skandinaviske landene, og flere titusener blir syke av infeksjoner som kommer med flåttbårne bakterier hvert år.

Lager kunnskapsnettverk

Nå har EU og norske myndigheter gått sammen om å bruke 14,9 millioner kroner på et flåttprosjekt, som skal utvikle et kunnskapsnettverk mellom Norge, Sverige og Danmark – og andre deler av Europa.

Forskere ved Sørlandet sykehus Kristiansand og Folkehelseinstituttet i Oslo, skal samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukehus i Göteborg, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping og Rigshospitalet i København finne ut mer om sykdommene flått fører med seg, skriver Sørlandet sykehus i ei pressemelding.

Ekspertise ved andre institusjoner, deriblant Universitetet i Agder, deltar også i prosjektet.

Video d1b69090-75b4-4e15-8da9-30052da930f3.jpg

SE VIDEO: Forskere undersøker nå om saueblod kan rense borrelia bort fra flåtten.

Alvorlige sykdommer

Den vanligste flåttbårne sykdommen hos menneske er Lyme borreliose, men de senere år har man sett en økning også i antall tilfeller av flåttbåren hjernebetennelse, kalt TBE (Tick Borne Encefalitt).

Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter. De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norden er skogflåtten.

Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.

Et forsiktig estimat anslår at over 40 000 personer i de tre landene ble syke etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus i 2011. I meldingssystemene er det trolig store mørketall når det gjelder faktisk antall tilfeller.

Meldingssystemene for flåttbåren sykdom i de tre landene er også forskjellige, noe som gjør at datagrunnlaget ikke blir direkte sammenlignbart.