Vil finne ut hvor mange som trenger voksenopplæring

Økt innvandring har ført til press på utdanningstilbudet og ikke alle voksne får i dag et nødvendig skoletilbud.

Underviser innvandrere

I Vest-Agder skal man nå finne ut hvor mange innvandrere som vil trenge voksenopplæring framover for å planlegge undervisningen bedre (Illustrasjonsfoto).

Foto: Jorun Vang / NRK

Vest-Agder fylke skal nå kartlegge hvor mange voksne innvandrere som har behov for videregående opplæring i tida framover.

Arly Hauge

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder.

Foto: Svein Sunsdal / NRK

Ifølge fylkesutdanningssjef Arly Hauge finnes det i dag voksne innvandrere som ikke har et nødvendig skoletilbud.

Må vente på tilbud

– Det vil der alltid finnes. Noen må også vente litt. Vi har sagt i Vest-Agder at de som har rett på voksenopplæring maksimalt skal måtte vente seks måneder fra de henvender seg til de får et tilbud. Det har vi i all hovedsak klart å følge hele tida og det har vi mål om også framover, sier Hauge.

Vil nå alle

Hauge sier at det er viktig å finne ut hvor mange som vil trenge voksenopplæring framover, for å kunne gi et best mulig tilbud til alle.

– Kartleggingen er viktig for at vi skal klare å planlegge utdanningsbehovet og dimensjonere tilbudet riktig.

– Ved å gjøre en kartlegging får vi også tak i den sovende gruppa som kanskje ikke har meldt seg, sier Hauge.