NRK Meny

Vil etablere seg i Romania

På et år har pilotprosjektet "Fra tiggerkopp til skrujern" fått mange romfolk i Kristiansand ut i arbeid. Styreleder Bjørn Øivind Fjeld sier prosjektet nå ønsker å hjelpe romfolk med å få jobber i hjemlandet.

På et år har pilotprosjektet "Fra tiggerkopp til skrujern" fått romfolket i Kristiansand ut i arbeid i stedet for å tigge. Styreleder Bjørn Øivind Fjeld sier prosjektet nå ønsker å hjelpe romfolk med å få jobber i hjemlandet.