NRK Meny
Normal

Vil døde bysentra til livs

Flere av sørlandsbyene er «døde byer» utenom sommersesongen. I kveld samles mer enn 100 deltakere på seminar for å sikre aktivitet hele året.

Handlegate Lillesand

Mesteparten av året er liten aktivitet, men i fellesferien yrer det av turister i handlegatene i Lillesand. I dag diskuterer butikkeiere m.fl. hvor hvordan de skal få opp aktivitetsnivået året rundt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Kristian Råmunddal

Kristian Råmunddal i Lillesand Vekst og Lillesand kommune inviterer i dag til seminar, i samarbeid med nettverk for historiske bysentra i Aust-Agder.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Innbyggertallet og aktiviteter mangedobles i sørlandsbyene i hektiske sommermåneder. Fastboende er flinke til å bruke butikkene hele året, men det finnes butikker som ikke hadde overlevd uten sommeromsetningen som grunnlag.

Hva er utfordringene og mulighetene for historiske bysentre på Sørlandet resten av året?

Det er tema når flere aktører samles til drøfting og debatt i Lillesand i kveld.

Samme utfordringer i alle byene

Utfordringene er de samme for alle byene, sier Kristian Råmunddal, daglig leder i Lillesand Vekst, som er en av arrangørene.

– Alle historiske bysentra fra Risør til Lillesand i vest har de samme utfordringene. Det handler om å skaffe liv og aktivitet i sentrum og sørge for at sentrumshandel og andre aktiviteter holdes på et godt nivå gjennom hele året – slik at ikke det bare blir sommerbyer og døde byer resten av året.

– Er det en erkjennelse av at aktiviteten utenom den store turistsesongen sommertid er for liten i byene?

– Ja det er en utvikling vi har sett gjennom mange år. Det er ikke vanskelig å trekke kundene og aktivitet i de mest hektiske sommermånedene. Utfordringen er både i «skuldersesongen» å skape mer aktivitet da – men også å finne aktiviteter gjennom hele året, sier Råmunddal.

Har tro på nisjebutikker

Dette er utfordringer som alle byer har. Det gjelder også de større byene – som gjenkjenner denne utfordringen i forhold til konkurranse fra store kjøpesentre utenfor bysentra, sier Råmunddal.

Hvor ligger løsningen for Lillesand?

– Vi har lyst til å høre ekspertenes råd, men for Lillesands del tror jeg det handler om å dyrke nisjene mye. Vårt mål kan aldri være å tenke kjedebutikker og de store butikkene og de store konseptene i sentrum. Vi må finne de unike tingene som er helt spesielt bare for oss og som kan trekke folk fra større deler enn bare Lillesand.

Lære av hverandre

Seminaret i kveld er laget med tanke på alle som driver sentrumsbutikker. Responsen har vært god. Mer enn 100 er påmeldt fra begge agderfylkene.

Råmunddal har tro på at de skal se mulighetene, bli inspirert og lære av hverandre.

– Vi tror at vi i enda større grad kan se det at vi har mye like utfordringer i alle byene – og at vi kan bli enda flinkere til å trekke sammen. Tenke sammen, ta tak i felles utfordringer å se hva vi sammen kan gjøre.

– Dessuten er det veldig mye å lære av hverandre. Vi kan treffes også i andre fora for å lære av hverandres erfaringer på tvers av bransjer og typer butikker -og vi kan inspirere og bli inspirert, sier Råmunddal.

Lillesand

Tett i tett med mennesker i Lillesand sentrum en sommerdag.

Foto: Nina Eilertsen / NRK