Mener lavere lønn kan gi flyktninger arbeid

– Skal vi klare å integrere flere flyktninger, er dette noe vi må tørre å diskutere, sier tidligere NAV-sjef Elisabeth Engemyr.

Iskender Mijit

Politisk flyktning fra Kina, Iskender Mijit (32) er èn av mange flyktninger som jakter på en jobb.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Engemyr leder flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand kommune. Hun mener folk må tørre å tenke nytt dersom flyktninger skal sikres jobb.

– Skal vi klare å integrere flere flykninger må vi må tørre å diskutere om de kan jobbe for lavere lønn, sier hun.

Får ikke jobb

30.000 søkte asyl i Norge i fjor. UDI aner ikke hvor mange som kommer i år - men planlegger for det dobbelte. Disse skal integreres, men mange sliter med å få seg jobb.

Elisabeth Engemyr

Elisabeth Engemyr, leder for flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand kommune, mener det må tenkes nytt når flyktninger ikke får jobb.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Engemyr mener det må tenkes i nye baner, og foreslår at en arbeidsgiver kan betale under en tariff-festet minstelønn - dersom det sikrer at flyktningene kommer i jobb.

– Jeg synes i hvert fall at det er noe vi må kunne vurdere og tørre å diskutere. Det kan det godt være at en slik løsning er feil, men denne flyktninggruppa er uansett noe vi bør kunne tenke høyt om.

Sliter med å få jobb

Politisk flyktning fra Kina, Iskender Mijit (32) er èn av mange flyktninger som i tida framover jakter en jobb.

Iskender Mijit

Kinesisk flyktning Iskender Mijit vil gjerne ha en jobb.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Jeg har fått mange nei. Jeg har søkt som bilbud og avisbud hos flere firmaer, men ingen har stilling for meg.

Nå ser det imidlertid ut til at ting begynner å løse seg, hos Elite Vask i Kristiansand. Der har Mijit fått prøve seg i én måned.

Etterlyser støtteordninger

Eier av Elite Vask, Jørn Olsen, er med sine 20 ansatte i en bransje som preges av mange med utenlandsk bakgrunn. Olsen etterlyser enklere ordninger når han vil teste ut en mulig ansatt.

– Jeg har drevet mye med integrering av de som kommer til landet, men jeg ser at det tar mye av tida mi. Vi må gi ekstra opplæring, og da trenger vi støtteordninger.

Olsen mener i likhet med Engemyr at lavere lønn kan være et virkemiddel.

Jørn Olsen

Daglig leder hos Elite Vask, Jørn Olsen, mener lavere lønn kan være en god idé.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Det tror jeg kan åpne en vei inn i arbeidslivet, men det må bli styrt på en måte som unngår misbruk av disse menneskene. Jeg er opptatt av at det er gode etiske retningslinjer rundt det, sier Olsen, som ønsker seg et opplæringsprogram.

En slik ordning kan Mijit godta.

– En periode med lavere lønn er ikke noe problem, men jeg håper at vi senere vil bli likestilt med de andre ansatte, sier han.

Lederen for integreringsarbeidet i Kristiansand kommune sier man må tørre å diskutere om flyktninger kan jobbe for lavere lønn. På et supermarked i Grimstad har de gode erfaringer med å ansette innvandrere. Flere av de begynte i praksis.