Vil dekke til kors

Flertallet i Arendal bystyre ber Arendal kirkelige fellesråd om å godkjenne midlertidig tildekning av korset i kapellet under gravferder, skriver Agderposten. Human-Etisk Forbund har ment at kirkekunsten kan støte personer med andre livssyn enn kristendommen.

Krusifiks, Arendal Kapell
Foto: Leif Dalen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet