Vil bygge vindmølle på hytta

En hytteeier i Valle vil bygge en seks meter høy vindmølle på hytta. Det synes rådmannen i Valle er en god idé, selv om det er noe høyere enn kommuneplanen tillater.

Liten vindmølle

Denne vindmøllen er, ifølge produsenten Sunwind, egnet for hytter der det er gode vindforhold. Med maks effekt kan man oppnå 700 watt. Slike blir mer og mer vanlige på hytter, ifølge byggesaksrådgiver i Valle kommune.

Foto: Hyttelivsenteret

Hytteeieren i Valle har søkt kommunen om å bygge en 6,1 meter høy vindmølle i tilknytning til hytta. Denne vil kunne gi 1600 watt.

Vil unngå turbulens

– Det søkes om tillatelse til å bygge en vindgenerator med en totalhøyde på 6,1 meter fra terreng til ytterst på rotorblader, skriver hytteeieren i søknaden til kommunen.

Kommuneplanen har en høydebegrensning på 5,5 meter fra topp til grunnmur.

– Det er nødvending med en slik høyde for å unngå mest mulig turbulens fra bygningene og terrenget rundt, skriver han i søknaden.

Hytteeieren ønsker ikke å kommentere byggeplanene overfor NRK før han vet om søknaden blir godkjent.

Anbefaler godkjenning

Rådgiver for byggesaker i Valle kommune, Lise Fosså, sier det begynner å bli vanlig med vindmøller på hytter i kommunen.

– De fleste er under 5,5 meter høye, henger på hyttevegger og produserer 400 watt. Disse er ikke søknadspliktige, og brukes ofte sammen med solcellepanel for å skaffe strøm til hytta, sier hun.

Siden denne vindmølla er noe større enn det som er vanlig har kommunen, sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), bestemt at den er søknadspliktig.

– Rådmannen går inn for at søknaden bør godkjennes, men det er politikerne i plan- og miljøutvalget i kommunen bestemmer. De skal behandle søknaden 10. mars, sier Fosså.

Vedtaket deres kan påklages innen tre uker etter et vedtak. Da må utvalget bestemme om vedtaket blir stående, deretter må eventuelt Fylkesmannen se på klagen.

Fylkesmannen er positiv

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder har kommet med en forhåndsuttalelse i saken. De skriver at de vurderer tiltaket til ikke å være i strid med miljøverninteresser som de er satt til å ta i vare, og har ingen merknader til saken.

Men siden området i kommuneplanen er satt av til «landbruks-, natur- og friluftsområde» krever byggingen spesiell tillatelse.

Fosså kjenner til at noen hyttenaboer er skeptiske til planene, siden denne vindmølla er noe høyere enn de andre.

– De frykter vel at den bråker mer, og at den blir mer synlig siden den står ved siden av hytta, og ikke på hytteveggen. Men det har ikke kommet inn noen formelle klager på søknaden ennå, legger hun til.

– Miljøgevinst

Kommunen ser positivt på utviklingen, og mener det er bra for miljøet at folk heller bruker vindmøller og solceller enn aggregater for å lage strøm.

– Slik jeg forstår det skaper vindmøller mindre støy enn aggregat, og rotorbladene kan bremses, og stanses helt i deler av døgnet, sier Fosså.

Hun kjenner til at kommuner flere andre steder i landet er positive til vindmøller på hytter.