Vil bygge tak for tiggere

For at færre tiggere skal komme til Kristiansand foreslår politikere å bygge tak for romfolk som selger varer på gata i byen Carbunesti i Romania. Forslaget om å utrede kostnader for et eventuelt tak vil bli fremmet i formannskapet onsdag.

Vil bygge tak for tiggere