NRK Meny
Normal

Havna vil bygge drivstoffanlegg med naturgass

Stadig flere skip bruker flytende naturgass, LNG, som drivstoff. Kristiansand Havn har ikke et anlegg for å tilby slikt drivstoff, og frykter å tape i konkurransen som attraktiv bunkringshavn for skipstrafikken.

Thomas Granfeldt

Driftssjef Thomas Granfeldt mener det er helt nødvendig å tilby flytende naturgass til skipstrafikken som anløper Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Planleggingsarbeidet for å få bygget og driftet et slikt anlegg med flytende naturgass, LNG, er godt i gang.

Og det er helt nødvendig for å være med i konkurransen når det gjelder bunkring og skipsanløp.

– Vi må få på plass et slikt gassanlegg for å være en attraktiv havn for bunkring, sier driftssjef i Kristiansand Havn, Thomas Granfeldt, til NRK.

Frykter fremtiden

Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til et forprosjekt som har sett på og vurdert bygging av et LNG-anlegg i Kristiansand.

Her setter man et spørsmålstegn ved hvordan utviklingen i Kristiansand Havn blir i fremtiden, dersom man ikke kan tilby bunkring av LNG i en eller annen form.

Granfeldt har svaret.

Han frykter at Kristiansand Havn vil sakke akterut i konkurransen med andre havner uten et slikt anlegg.

– Vi kan levere alle typer drivstoff i dag. Vi kan levere marine fules, gassoljer og LNG. Men vi jobber for å få gods vekk fra veien og over på sjø og bane. Idag blir drivstoffet levert med bil. Vi blir dermed mindre konkurransedyktige og det blir dyrere å hente drivstoff til Kristiansand, sier Granfeldt.

Kamp om kundene

Selskapet Skangass ønsker nå å etablere et nytt bunkringsanlegg for flytende naturgass i Risavika som er Fjord Lines terminal i Stavanger.

– Nå seiler ikke Fjord Lines store ferjer på Kristiansand, men dette viser at vi må være med i svingene fremover for ikke å tape i konkurransen, sier Granfeldt.

I dag er det ikke lov å fylle LNG i passasjerferjer i norske havner med passasjerer om bord, men reglene kan bli endret dersom Risavika får etablere et splitter nytt bunkringsanlegg tilpasset Fjord Line.

Administrerende direktør i Risavika Havn, David S. Ottesen, sa til Stavanger Aftenblad i juni at Risavika vil bli den første havnen i Norge hvor skip kan bunkre direkte dersom anlegget blir godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

– Så vidt meg bekjent går utvidelsen i Stavanger ut på å legge rør bort til fergeterminalen til Fjord Line slik at de kan bunkre gass mens båten ligger til ferjeterminalen. Per i dag er det ikke lov å bunkre mens du har passasjerer om bord. Så det er noe vei å gå. Men bare vi har et anlegg så vi får store volumer inn til Kristiansand og en del båter kan bunkre her, så vil vi kunne tilby slike tjenester innenfor kommunens sjøområder. Og det er viktig, sier Granfeldt.

Møte i september

– Vi jobber nå med konkrete planer om et slikt anlegg i Kristiansand Havn. Vi har nå kartlagt hvem som er tilbydere og aktører i forhold til et slikt anlegg og hvem som kan levere gassen, sier Granfeldt.

I midten av september skal havneledelsen møte 3–4 aktører og diskutere fremdriften.

– Etter dette møtet vil vi utarbeide en sak om dette til behandling i havnestyret, sier Granfeldt.

– Alle aktører skal nå få presentere sine tanker og ideer om hva Kristiansand Havn bør gjøre. Skal det være et stort eller lite anlegg, og hvor skal det ligge er spørsmål vi må få svar på. Beliggenheten for et slikt anlegg er veldig viktig i forhold til veier og risikosoner, sier Granfeldt.

Han kan foreløpig ikke si noe om når et slikt anlegg vil være på plass i havna, men uttrykker utålmodighet av frykt for å tape i konkurransen med andre havner.

Opptatt av miljø

Granfeldt sier Kristiansand Havn er opptatt av miljø og miljøtilrettelegging og ser på dette som viktige oppgaver for havna i fremtiden.

Han mener det derfor er viktig for havna å være i front når det gjelder nye og mer miljøvennlige drivstoff-typer og mener slike drivstoffanlegg ikke kommer i konflikt med havnas miljøprofil.

– Vi er opptatt av å levere tilleggstjenester til skipstrafikken. LNG, heavy fuel, og gassolje er viktig for å drive en fullferdig havn. Drivstoff er viktig for kundene våre, og det er viktig for oss å vise at vi vil legge til rette for dette i fremtiden, sier han.