NRK Meny

Vil bygge billigere veier

Det skal bli færre kryss på framtidas norske motorveier. Det statlige selskapet Nye veier i Kristiansand skal få mer ut av veipengene og vurderer derfor en lang rekke tiltak. Veikryss fordyrer mange veiprosjekter.