NRK Meny
Normal

Vil by på skjærgårdsperle

Ordfører Hans Antonsen blir med på budrundene når skjærgårdsperlen Donkjølen skal selges.

Donkjølen

Donkjølen i Grimstad - skal sikres almenheten gjennom budrunde

Foto: Privat

Lørdag var ordføre5r Hans Antonsen i Grimstad på hyttevisning på Donkjølen i Grimstads skjærgård.

I morgen (tiirsdag) skal plan- og økonomiutvalget i Grimstad ha ekstraordinært møte for å behandle spørsmålet om hvorvidt kommunen skal gå inn i en budrunde for å sikre Donkjølen for almenhetem.

Spennende budrunde

Hvis plan- og økonomiutvalget gir grønt lys er det duket for en spennende budrunde der en av dem som byr representerer 20 000 innbyggere i Grimstad.

Hans Antonsen

Hvis han får grønt lys av politikerne, vil ordfører Hans Antonsen bli med på budrunden og sikre prakteiendom for almenheten

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder har også rukket å engasjere seg i saken, og har allerede i dag sendt en forespørsel til Direktoratet for naturvern om å behandle saken som hastesak, og vurdere statlig erverv av eiendommen ut fra fruiluftsinteresser.

Eiendommen ligger like utenfor den populære Hærøya i Grimstad kommune. Eiendommen består av tre holmer, og det står en hytte på den ene av holmene.

Det var Selskabet for Grimstad Bys Vel som i slutten av forrige uke tok affære og gjorde de kommunale myndigheter oppmerksom på at eiendommen var lagt ut for salg for omkring 7 millioner kroner, og ba kommunen om å sikre eiendommen for almenheten.

Miljøvernavdelingen anbefaler

Senior-rådgiver ved Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Aust-Agder, Karin Guttormsen, har allerede rukket å gjennomføre en befaring på eiendommen, og hun skriver dette om eiendommen:

"For å vurdere holmenes kvaliteter for allment friluftsliv deltok undertegnende på befaring 01.08.08 med Grimstad kommune v/fung. ordfører Per-Egil Mangor Pedersen og bygartner Ove Bach. På bakgrunn av denne og annen lokalkunnskap vil vi anbefale at Donkjølen sikres til allment friluftsliv ved at staten erverver holmene med 100 % finansiell dekning.

Attraktive naturkvaliteter

Vår begrunnelse er at Donkjølen har attraktive naturkvaliteter for båtbasert friluftsliv, gode ilandstignings- og oppholdsmuligheter. Holmene ligger i Grimstads indre skjærgård nær fastlandet og nær andre øyer som er varig sikret for allment friluftsliv. De ligger nær sentrum og sentrumsbære boligområder. Holmene kan lett nås med noen minutters båttur i et uproblematisk farvann.

Sikring av Donkjølen vil bli et viktig supplement i et skjærgårdsområde som er av regional og nasjonal betydning. Båtbasert turisme har økt betydelig i omfang de senere år, og det er behov for flere og varierte muligheter. Donkjølen ligger i et område der Selskapet for Grimstad Bys Vel, kommune og stat over lang tid har lagt inn betydlige midler og innsats i sikring og tilrettelegging.

Privatisering

Sett under ett er holmene små i størrelse, småkuperte og nesten uten vegetasjon. Skal brukspotensialet for allmenheten utløses maksimalt, og det skal forsvares bruk at statlige midler til erverv, er det vår vurdering at hytta må rives. Prisen er høy, prisantydning ved megler er oppgitt til 6,9 mill. kr. Hytta er lita og ved nytt eierskap vil det antagelig bli søkt om ombygging/påbygging.

Landskapsmessig vil selv en mindre utvidelse lett føre til større privatiseringseffekt, og folk vil i mindre grad benytte seg av allemannsretten etter friluftsloven til å bruke utmarksarealene.

Foran hytta og ved brygga er det muligheter for tilrettelegging for å lette ilandstigning for flere brukergrupper. ", skriver Karin Guttormsen i sin hasteforespørsel til Direktoratet for Naturvern