Lei årelang bygdekrangel – vil dele hyttekommune i to

En bygdekrangel kan føre til tap av halve kommunen, hyttefolk og kraftinntekter. – Uforståelig, sier ordføreren.

Tore Kvæven Sirdal 5

Tore Kvæven er så misfornøyd med hvordan Sirdal styres at han vil få med seg bygdene i nord over til en ny kommune.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Noen ganger er skilsmisse det beste, sier Tore Kvæven.

Han er sirdøl, sauebonde, lærer og prisvinnende forfatter.

Nå står han i bresjen for å dele hjemkommunen med 1800 innbyggere i to. Han vil at Øvre Sirdal skal bli en del av Gjesdal i Rogaland.

Det er fordi det er en misnøye mellom bygdene nord og sør i kommunen, forklarer han. Et dårlig samarbeidsklima over lang tid.

– Jeg vil påstå at Sirdal er splittet.

I løpet av høsten vil han ha en folkeavstemning. Et valgstyre er etablert.

Målet er å få til en grensejustering vestover.

Krangler

Før i tiden var det en annen tone mellom bygdene, hevder Kvæven. Det er særlig i lokalpolitikken det har blitt stygt de seneste årene, legger han til.

Det har gitt utslag i kutt og nedbemanninger nord i kommunen, mener Kvæven.

– Politikerne satset mer i «øvredalen» før. De siste årene har flere av disse tilbudene blitt nedlagt eller redusert. Da tenker jeg på turistinformasjonen, kutt i tilbud på dagsenteret her oppe og reduksjon i stillinger på fjellmuseet og biblioteket her.

En lang og vond debatt om skolen i nord, Sinnes skule, har også preget samarbeidsklimaet.

ordførere sirdal

De siste årene har to menn byttet på å være ordførere i Sirdal: Thor Jørgen Tjørhom (Sp) og nåværende ordfører Jonny Liland (Ap).

Foto: Christina Cantero / NRK

En rik brud

Sirdal kommune er langt mer velstående enn Gjesdal. De har siden 60-tallet gjort seg rike på vannkraft.

Inntektene har ført til en rekke goder:

  • Elevstipend på 6.500 kroner per semester
  • Billig kraft til næring (0,25 øre/kWh)
  • Tilbud om sommerjobb til alle som er ferdige med 10. klasse
  • Ingen eiendomsskatt på hus og hytter
  • Hvis man bygger seg hus, får man 300.000 kroner i tilskudd om man bor der i mer enn ti år.

– Du kan si vi kommer som en rik brud til Gjesdal, smiler Kvæven.

Samtidig er han bekymret for at godene i Sirdal vil holde sambygdingene tilbake fra å gå med på en grensejustering.

Han vil kun gå videre med prosessen om mer enn halvparten sier ja til Gjesdal.

Jonny Liland ordfører Sirdal

Ordfører Jonny Liland (Ap) i Sirdal.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Uforståelig

Ordfører Jonny Liland (Ap) i Sirdal mener Kvæven har et «uklokt fokus» som tar initiativ til en folkeavstemning midt i en pandemi.

– Først og fremst synes jeg det er et feil tidspunkt, sier Liland.

Han mener Kvæven tar feil når han sier at politikerne har mistet fokus på den nordlige delen av kommunen.

– Hvis man tar seg en tur til Øvre Sirdal, så vil man se at det er store prosjekter i gang. Det investeres med offentlige midler for 100 millioner kroner, sier ordføreren.

– Jeg synes dette er uforståelig, legger han til.

I nabokommunen Gjesdal ble ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) overrasket da han fikk telefon fra Kvæven om mulig grensejustering vestover.

– Vi tar imot dette på en åpen og spørrende måte. Dersom en folkeavstemning viser at innbyggere i Øvre Sirdal ønsker dette, så vil jo vi som kommune lytte og være åpne til det, sier Fjeldsbø.