NRK Meny
Normal

Vil bli ledende i landet på øyebehandling

Nå skal alle sykehusbehandlinger av øyepasienter i agderfylkene foregå i Arendal. Øyeklinikken ved sykehuset bygger seg nå opp til å bli blant de ledende i landet.

 Fra og med i dag skal all sykehusbehandling av øyepasienter i agderfylkene foregå ved sykehuset i Arendal. Øyeklinikken ved sykehuset, bygger seg nå opp, til å bli blant de ledende i landet.

Det ventes stor økning i antall øyepasienter de neste 15 årene. Avdelingen på Sørlandet sykehus i Arendal har store ambisjoner for fremtiden.

Nå har de blant annet skaffet seg en moderne lasermaskin til grå stær-kirurgi, som første offentlige sykehus i Norden.

– Vi forsøker jo å bygge opp en klinikk som virkelig skal markere seg i Norge, sier Erlend Sødal, som er avdelingsoverlege ved øyeavdelingen på Sørlandet sykehus i Arendal.

Maskinen, som kom på plass rett før sommeren, skal revolusjonerer øyekirurgien.

– Den gir høyere presisjon og vanskelige operasjoner blir enklere å gjennomføre.

Ny grå stær-maskin

Her er den nye lasermaskinen som skal revolusjonere øyekirurgien på Sørlandet sykehus.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Behandlingsbehovet vil øke

Under sykehusstyremøtet i mai kom det frem at øyeavdelingen på Sørlandet sykehus trengte en stabil og fremtidsrettet organisering for øyefaget.

Årsaken er det enorme behovet for konsultasjoner i årene som kommer. Det ventes om lag 70 prosent økning av konsultasjonsbehovet fra 2009 til 2030.

Det tilsier cirka 35000 til 40000 konsultasjoner i 2030.

Derfor ble det også bestemt at all øyebehandling skulle samles på sykehuset i Arendal.

Her får pasienter øyebehandling

Fylker og behandlingssteder

2012

2013

2014

Øyeavdelingen i Arendal

17667

18058

19575

Aust-Agder

12759

12592

13555

Vest-Agder

4564

5044

5681

Andre fylker

344

422

339

Øyeavdelingen i Kristiansand

5540

5718

4839

Aust-Agder

471

500

390

Vest-Agder

5029

5188

4413

Andre fylker

40

30

36

Totalsum:

23207

23776

24414

Ny netthinne-klinikk

Erlend Sødal

Erlend Sødal er avdelingsoverlege ved øyeavdelingen på Sørlandet sykehus i Arendal.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Sykehuset i Arendal vil nå utdanne egne spesialister i øyemedisin og har fått fem utdanningsstillinger. Det skal sikre gode øyeleger, også i fremtiden.

I tillegg vil en ny netthinne-klinikk stå ferdig om et par måneder.

– Det betyr at vi kan ha flere sykepleiere og leger til å betjene pasientene. Dette er en fremtidsrettet måte å jobbe på fordi vi ser det store behandlingsbehovet, sier Sødal.