Vil bli frolendinger

Innbyggerne på Løddesøl i tidligere Øyestad kommune vil melde overgang til Froland.

Løddesøl skole

Løddesøl skole

Foto: NRK

I bystyredokumentene til neste møte i bystyret i Arendal, blir det lagt fram forslag om å flytte Løddesøl krets fra Arendal kommune til Froland kommune.

Rådmannen i Arendal kan imidlertid ikke se at det ver noen samfunnsmessige gevinster i en slik grenseregulering, men han er åpen for å snakke med Froland om saken dersom fylkesmannen mener at det bør jobbes videre med.

Her er rådmann Harald Danielsens forslag til vedtak i Arendal bystyre:

Søknad fra Løddesøl Krets om overføring fra Arendal kommune til Froland
kommune

Rådmannens forslag til vedtak:


Arendal bystyre kan ikke se at det foreligger en overvekt av samfunnsmessige gevinster ved å overføre Løddesøl krets fra Arendal til Froland kommune.
Arendal bystyre er likevel åpen for å gå i en dialog med Froland kommune om vilkårene for en eventuell overføring av Løddesøl krets dersom fylkesmannen mener det skal arbeides videre med søknaden.

Arendal bystyre forutsetter i det tilfellet at endelig beslutning om eventuell overføring ikke blir tatt før det:
- foreligger avklaring mellom kommunene om vilkårene for en eventuell overføring
og
- det er gjennomført folkeavstemning i Løddesøl krets.