Her skapes fremtidens løsninger: – Kan bidra til et enklere og bedre liv for eldre

Teknologien er på full fart inn i helse- og omsorgssektoren. Fredag åpnet Norges største helse- og teknologilaboratorium i Grimstad.

Robotteknologi innen helse og omsorg

Digitalminister Nikolai Astrup fikk en demonstrasjon av hvordan man kan bruke robotteknologi innen helse og omsorg, under åpningen av I4Helse-bygget i Grimstad fredag.

– Vår ambisjon er å utvikle løsninger som kan være til hjelp ikke bare regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt, sier Inger Holen stolt.

Hun er daglig leder for det nyåpnede helse- og teknologilaboratoriet ved Universitetet i Agder, I4Helse.

Her skal helsepersonell, studenter, forskere og næringsliv samarbeide, for å utvikle nye tjenester og hjelpemidler for morgendagens helse- og omsorgssektor.

Inger Holen, daglig leder I4Helse

Inger Holen er daglig leder for det nye I4Helse-bygget i Grimstad. Hennes visjon er at de kan skape løsninger som kan benyttes langt utover landegrensene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi ser ikke alle mulighetene i dag, men vi ser behovene, og det er det vi nå skal ta tak i, fortsetter Holen.

Bygget på 4.500 kvadratmeter har blant annet en testlab der sykehuset skal prøve ut nytt utstyr.

I tillegg finnes også to komplett innredede leiligheter, såkalt boligsimulatorer, hvor det skal testes ut nye hjelpemidler og teknologi for hjemmetjenesten. Roboter kan for eksempel hjelpe eldre å bo hjemme lenger.

I4Helse, UiA

Det nye helse- og teknologilaboratoriet i Grimstad huser både helsepersonell, forskere, studenter og næringsliv. Sammen skal de skape løsninger for fremtidens helsetjenester.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mer målrettet hjelp

Det blir stadig flere over 65 år her i landet. I 2040 vil det være rundt 1,4 millioner.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk æren av å klippe snoren da landets største helse- og teknologilaboratorium ble åpnet fredag, og han er imponert over samarbeidet de har fått til i Grimstad.

– Jeg syns det er veldig bra at man her klarer å koble helse og omsorg med teknologi og digitalisering, for å løse noen av de store utfordringene vi står overfor fremover. Og jeg tror det kan bidra til et enklere og bedre liv for eldre og pleietrengende mennesker.

Nikolai Astrup, Digitaliseringsminister

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk omvisning i boligsimulatorene, hvor det skal testes ut nye hjelpemidler og teknologi for hjemmetjenesten.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Under besøket fikk Astrup blant annet en demonstrasjon av hvordan robotteknologi kan brukes i hjemmet.

Her fikk Berit Hagen hjelp av roboten «Eve» inne i en av boligsimulatorene. Selv er hun litt skeptisk til bruk av roboter innen helse og omsorg, men hun ser at det kan ha sine fordeler.

– Det blir jo som med mannen. Jeg ber ham om å hente vannflasken eller løfte kofferten min. Så rent praktisk så er det jo greit, men det er jo ikke et menneske. Men på sett og vis ble jeg litt venn med han likevel, sier Hagen med ett smil.

– Teknologi kan ikke erstatte mennesker, men det kan gjøre at vi kan gi mer målrettet hjelp. Det kan gjøre at vi kan utnytte ressursene våre på en bedre måte, og vi vet jo at ressursene kommer til å bli knappe i årene fremover, avslutter Astrup.

Berit Hagen med roboten "Eve"

Berit Hagen er litt skeptisk til bruk av roboter innen helse og omsorg, men sier likevel det ville vært praktisk om hun ble alene og hadde fysisk handikap.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK