Vil betale for bedre dekning

Vegårshei kommune vil ta penger fra egen lomme for å fullføre utbygginga av mobilnettverket i kommunen.

Mobiltelefon

Utbygginga av mobilnettet i kommunene i Agder er ikke godt nok, mener Vegårshei kommune, som selv vil betale for full dekning.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det storstilte utbyggingsarbeidet mellom Telenor og Det Digitale Agder de neste årene, gir ikke god nok dekning i kommunen.

Ordfører Kjetil Torp mener de eventuelle ekstrakostnadene for kommunen er verd det.

Kjetil Torp

Ordfører Kjetil Torp i Vegårsheim sier han får mange henvendelser fra folk som klager på mobildekninga.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi vet at dette er viktig for enkeltpersoner og det er selvfølgelig viktig for kommunen. Derfor vil kommunestyret gjøre mest mulig for at flest mulig skal få dekning, sier Torp.

Innen 2014 skal det utplasseres 140 basestasjoner rundt om i Agders 30 kommuner. På Vegårshei skal det settes opp fem nye basestasjoner, noe ordføreren er takknemlig for. Men han mener dekninga kunne vært enda bedre.

– Vi ønsker selvfølgelig best mulig dekning for våre innbyggere. Som ordfører får man mange henvendelser både på butikken, på telefon og på e-post. Det er veldig viktig for kommunens innbyggere. Vi har også mange hyttefolk i Vegårshei som er opptatt av mobildekninga, sier Torp.

Ikke fått flere henvendelser

Prosjektleder i Det Digitale Agder, Kjell Pedersen Rise, er ikke overrasket over hva han hører fra Vegårshei.

Kjell Pedersen-Rise

Prosjektleder i Det Digitale Agder, Kjell Pedersen Rise.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Kommunene får et veldig godt resultat med at vi løfter det opp til 99 prosent totalt sett på dekning, men så lenge man ikke er på 100 prosent, så er det noen som faller utenfor.

Pedersen Rise har ikke fått signaler fra andre kommuner som vil betale mer for full dekning.