Vil beholde videregående skole i Søgne

Politikere og næringsliv mobiliserer nå for å beholde den videregående skolen i Søgne.

Terje Abusland

Leder for fagforeningen Naturviterne på Søgne videregående skole, Terje Abusland, har tro på at skolen vil overleve når det nå mobiliseres for skolens framtid.

Foto: Svein H. Johnsen / NRK

I dag møtes de som vil beholde skolen til strategimøte for å drøfte situasjonen, etter at fylkesrådmannen har foreslått å legge ned skolen.

Johnny Greibesland

Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen vil ha flere ungdommer fra sin kommune til å velge skolen i Søgne.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen sier det er viktig å ha en videregående skole vest for Kristiansand.

– Det er viktig for våre ungdommer, det er viktig for arbeidsplasser, og det er viktig for å hindre at ungdom dropper ut av skolen. Det er også viktig at det blir et bredere tilbud ved skolen enn det er i dag, sier Greibesland til NRK.

Flere praktiske fag

Spesielt mener ordføreren det er viktig å gi elevene flere utdanningsmuligheter enn i dag.

– Jeg ønsker meg gjerne mer praktisk rettede fag, som byggfag, teknikk og industriell produksjon, utdanning innen mat, anleggsgartner og andre grønne retninger. Får vi slike ting på plass, er jeg helt sikker på at skolen blir mer attraktiv enn den er i dag, sier Greibesland.

Direktebuss til skolen

– Det er et problem at skolen har hatt lite søkning?

– Ja, men en av grunnene til det er dårlig kommunikasjon. I dag er det slik at en del elever fra Songdalen må bytte buss to ganger for å komme til skolen. Det må komme direkterute til skolen, det vil gjøre skolen mer attraktiv.

Greibesland er glad for at næringslivet nå er på banen.

– Næringslivet har engasjert seg veldig aktivt. De ønsker at det skal bli utdanningsretninger som er tilpasset det næringslivet vi har. Vi har mange håndverksbedrifter, og de ønsker seg veldig en skole i nærmiljøet.

Vil gjerne ha mangfold

Lektor Terje Abusland på Søgne videregående er leder for fagforeningen Naturviterne på Søgne videregående skole. Han har ingenting imot at skolen også får andre utdanningsfag enn naturbruk.

– Det er ingen motsetning mellom å beholde dagens skole og få nye fag. Det vil tvert om gi en større bredde. Derfor er vi veldig glade for at regionens næringsliv nå er på banen.

Tror skolen overlever

Likevel er det viktig at skolen beholder utdanningen i naturbruk, sier Abusland.

– Det er særdeles viktig at vi har en naturvitenskapelig innfallsvinkel. Da tenker jeg ikke bare på en bonde, man må tenke mye videre enn det. Veldig mange av våre elever tar en form for naturvitenskapelig utdanning når de er ferdige hos oss.

Han har økt håp om at skolen skal bestå når det nå blir en mobilisering.

– Ja, og særlig når næringslivet kommer på banen, for vi vet at politikerne hører på næringslivet, sier Abusland.