NRK Meny
Normal

Vil beholde eldre ansatte

Eldre arbeidtakere i Kristiansand kommune får 30 000 kroner ekstra i året hvis de fortsetter i jobb etter fylte 62 år.

Eldre arbeidstakere i Kristiansand kommune skal oppfordres til å jobbe lenger. 

Det skal avsettes 30 000 kroner pr. fast ansatt pr. år til individuelle seniortiltak for dem som fortsetter i arbeidet uten å ta ut AFP fra fylte 62 år.

Kommunen ser det som en betydelig utfordring å beholde og rekruttere arbeidkraft, og seniorene er en stor del av arbeidsstokken.