Vil at «vanlige» folk skal forske

Havforskningsinstituttet oppfordrer folk til å være forskere i hverdagen:

Nå inviterer Havforskningsinstitusjonen folk fra hele landet til å være med å forske på havet. 
Data som samles inn skal registreres i en app - og forteløpende analyseres ved instituttet.
Folkeforskning kalles det.