Vil at flere skal sykle

Ingen steder i landet er det flere som sykler til jobb enn i Kristiansand. Ordføreren vil likevel at enda flere skal sykle. Han lar seg inspirere av danskene.