Vil åpne arresten

Mener frakt av pågrepne personer til Kristiansand skaper farlige situasjoner.

Politibil

Politiet i Mandal må kjøre dem de pågriper inn til Kristiansand, fordi det ikke lenger er arrest i Mandal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Vest-Agder Høyre vil ha arresten i Mandal gjenåpnet.

Etter politireformen førte innsparinger i bemanning til at arresten ble stengt, og dersom politiet tar inn personer, må disse derfor kjøres til Kristiansand.

Høyre mener den stengte arresten fører til at terskelen for å innbringe personer som utgjør en fare for seg selv eller andre har blitt høyere.

Skaper utrygghet

- Politiet ser seg da nødt til å la være å ta inn uromomenter fordi de ikke kan bruke den tiden det tar å kjøre til Kristiansand, og samtidig la sin egen by eller lokalsamfunn være underbemannet eller ikke bemannet i det hele tatt, skriver partiet i en pressemelding.

Høyre mener arresten i mandal er viktig for hele vestfylket, og at det skaper utrygghet når politiet unnlater å innbringe personer som ellers skulle vært innbrakt. 

- I tillegg anses dagens praksis som svært tungvinn og kostnadskrevende. Etter de nye forskriftene kreves det to arrestforvarere for å bemanne en arrest. Dette er ikke politiutdannede personer, og i følge politiet i Mandal er det mulig med en løsning med tilkallingsvakter. Dette fremstår som en svært effektiv og kostnadsbesparende løsning.

- Vest-Agder Høyre krever at Agder politidistrikt åpner arresten i Mandal slik at byer og lokalsamfunn i vestfylket har politifolk som er på plass der de hører hjemme, og ikke bruker tiden sin som sjåfører for arrestanter, skriver partiet.