Viderefører studentombud-ordning

Ordningen med studentombud ved Universitetet i Agder skal bli permanent. Ombudet skal blant annet passe på studentenes rettigheter og hjelpe dem i trakasseringssaker, noe UiA har hatt som tilbud for alle studenter siden juni 2017.