Vi kaster årlig et halvt tonn hver

Pandemien har gjort at nordmenn har produsert avfall som aldri før. En god del av økningen er det hyttefolket som står for.

Vi kaster mer søppel

ØKNING: Ifølge Avfall Sør kastet hver innbygger 42 kilo mer søppel i 2020 enn året før.

Foto: Leif Dalen

– Fra 2019 til 2020 økte avfallsmengden fra 489 til 531 kilo per innbygger. Det er en stor økning, sier kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør Lars Pedersen.

Han sier koronapandemien er én av årsakene.

– Folk ble satt på hjemmekontor og livsstilen ble endret. Mange benyttet fritida til å rydde i kjeller og på loft. Da ble det flere besøk på gjenvinningsstasjonene.

Bedriften, som henter søppel i kommunene Kristiansand og Vennesla, har et høyere snitt enn landet ellers.

Til sammen kastet nordmenn 2.418.000 tonn husholdningsavfall i 2020.

Det er en økning på 6,3 prosent fra året før, og det høyeste noensinne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lars Pedersen

Kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør Lars Pedersen, sier de har merket en stor økning i avfall under pandemien.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Mye avfall fra hytter

Agder renovasjon IKS har også merket at folk har brukt avfallsordningene langt mer under pandemien.

– Det er egentlig helt vilt, og vi ser den samme trenden i år, sier daglig leder Anita Aanonsen Jernquist.

Økningen har blant annet skjedd innen hytterenovasjon.

– Tømmebilene går for fullt, sier Aanonsen.

Hun forklarer økningen med at flere har brukt hyttene sine under pandemien.

Anita Aanonden Jernquist Agder Renovasjon

Anita Aanonsen Jernquist i Agder renovasjon, vil at de som pusser opp hyttene sine skal ta med avfallet til gjenvinningsstasjoner.

Foto: Leif Dalen / NRK

At hyttefolket produserer mye avfall, bekrefter også renovatør i RTA på Vegårshei Dag Terje Rundholt.

– I hytteområdene henter vi mye mer søppel enn tidligere. Det er møbler, isolasjon, maling og alt mulig, sier han.

Hytterenovasjon

Renovatør Dag Terje Rundholt forteller at hyttefolket kaster alt mulig.

Foto: Leif Dalen / NRK

Anbefaler å kjøpe kvalitet

Pedersen i Avfall Sør håper mengden avfall går ned når pandemien roer seg.

Han håper også folk blir mer bevisste på å kjøpe kvalitet i stedet for ting som lett går i stykker.

– Gjør vi det, vil avfallsmengden gå ned.

Det nye forbudet mot engangsplast som bestikk og sugerør, tror han også vil hjelpe litt.

Pedersen påpeker at selv om folk kaster mer søppel, er de flinke til å sortere avfallet sitt.

Det er viktig for å øke gjenvinningen av materialer, som er et klart mål framover.

– Vi har klart å øke gjenvinningsprosenten vår til 50 prosent, legger han til.