Vi fulgte Kongen på kommuneturné

Kongen besøkte Vest-Agder