Veteransoldater fra forsvarets utenriksoperasjoner, drar i disse dager i kortesje for å skape oppmerksomhet rundt innsatsen i utlandet. Stafettpinnen går fra sør til nord i løpet av sommeren.

Veteraner på tur

Veteransoldater fra forsvarets utenriksoperasjoner, drar i disse dager i kortesje for å skape oppmerksomhet rundt innsatsen i utlandet. Stafettpinnen går fra sør til nord i løpet av sommeren.