Vet ikke om de får se familien igjen

Eritreiske flyktninger i Norge fortviler over regelverket for familiegjenforening. Én bestemt regel kan gjøre at de kanskje aldri får se familiene sine igjen.

Eritreiske flyktninger

DEMONSTRERTE: Eritreiske flyktninger på Sørlandet har demonstrert mot regelen som de mener gjør det altfor vanskelig å få familiemedlemmer til Norge.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Michael er én av mange eritreiske flyktninger som må leve adskilt fra familien sin.

Da han flyktet fra Eritrea i 2012, reiste han fra kone og tre små gutter. Den yngste var bare ett år gammel.

Nå er han åtte.

– Jeg har ikke sett familien min på sju år. Det stresser meg veldig, sier han.

Da han fikk beskyttelse i Norge i 2015, betalte han et gebyr på 6000 kroner og søkte om familiegjenforening. Det fikk han avslag på. Flere klager har ikke ført fram.

Michael fra eritrea

Michael sier at det er en stor psykisk belastning å leve adskilt fra familien. Nå håper han at han og andre flyktninger fra Eritrea blir hørt.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Kommer for sent

Det er én regel som skaper problemer.

Når en flyktning får opphold i Norge, må vedkommende søke om familiegjenforening innen seks måneder. I tillegg må familien i utlandet møte opp med nødvendige papirer ved en norsk ambassade eller søknadssenter. Dette må skje innen ett år etter at søkeren fikk opphold.

Da Michael søkte, var regelen litt annerledes. Den ble justert i 2017.

Problemet er imidlertid det samme.

Siden det ikke er noen norsk ambassade i Eritrea, må familier derfra dra til naboland. Når det i tillegg er ulovlig å flykte fra Eritrea, blir det vanskelig.

Mange kommer for sent. Da blir det avslag.

Blir satt i fengsel

Minst 14 eritreiske flyktninger på Sørlandet har fått avslag på grunn av det.

Berhanes familie skulle møte opp ved den norske ambassaden i Addis Abeba i Eritreas naboland Etiopia. De kom seg ikke dit innen fristen.

– Hvis man møter soldater på grensen, blir man satt i fengsel. Det er derfor de kommer for sent, sier han.

Berhane fra Eritrea

Berhane fra Eritrea får bare avslag når han søker om å få familien til Norge.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Saker til retten

Sivilombudsmannen har reagert.

Både i 2014 og i fjor fikk UNE, som behandler klager på avslag, kritikk og for å ha anvendt regelverket feil.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener fristen for å søke om familiegjenforening er overholdt dersom søkeren har betalt saksbehandlingsgebyr og levert søknad innen ett år etter at vedkommende fikk opphold.

UNE mener fristen først er overholdt dersom søkerens familie også møter opp innen ett år.

Da UNE heller ikke i fjor rettet seg etter dette, anbefalte sivilombudsmannen å ta saker videre.

– Ombudsmannen anbefalte å bringe fire saker for domstolene. Vi er kjent med at disse sakene skal behandles sammen med en rekke andre saker, sier kommunikasjonssjef ved Sivilombudsmannen Julie Dommerud.

Trude Julie Dommerud

Kommunikasjonssjef ved Sivilombudsmannen Julie Dommerud, sier at Sivilombudsmannen ikke har noen ytterligere rolle når saken har blitt brakt inn for domstolene.

Foto: Cicilie Hennig-Till

Opplever forferdelige ting

Advokat Torstein Leipsland har hatt kontakt med flere flyktninger som har fått avslag og sier de er sterkt preget av situasjonen de befinner seg i.

Han mener UNE bør rette seg etter det Sivilombudsmannen har sagt. Han har hørt historier om familiemedlemmer som har opplevd forferdelige ting på veien til en norsk ambassade.

– Det er veldig vanskelig å komme fram i tide, sier han.

Michael håper at det blir en endring, slik at han kan få leve sammen med familien sin.

Demonstrasjon eritreere

Minst 14 eritreiske flyktninger på Sørlandet har fått avslag på familiegjenforening fordi familien kom for sent.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK