Vestøl slutter som ordfører

Ordfører Harald Vestøl fratrer vervet som ordfører i Birkenes kommune av helsemessige årsaker.

Harald Vestøl

Ordfører Harald Vestøl fratrer sitt verv som ordfører etter 18 år.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Administrasjonen i Birkenes fikk beskjeden onsdag ettermiddag da de mottok Vestøls fratredelseserklæring.

Det opplyser rådmann Alf Martin Woie i en pressemelding.

Vestøl søker samtidig Birkenes kommunestyre om fritak fra alle kommunale verv ut denne valgperioden.

Espegren fungerer som ordfører

Varaordfører Arild Espegren er fungerende ordfører i kommunen frem til kommunestyret foretar nytt valg av ordfører og varaordfører.

Trolig vil dette skje på kommunestyrets førstkommende ordinære møte 13. april.

Ordfører Harald Vestøl har vært sykmeldt siden 8. mars og opplyser om at fratredelsen som ordfører er grundig vurdert og sterkt anbefalt av hans lege.