Verneområder presser vekk fiskerne

Flere yrkesfiskere i Lindesnes frykter for fremtiden. Kommunen vil ha et verneområde for hummer ved Kleppeskjær, og vil forby all fiske i området. Fiskerne føler seg presset vekk og frykter flere slike fiskeforbuds-områder langs kysten.

Flere yrkesfiskere i Lindesnes frykter for fremtiden. Kommunen vil ha et verneområde for hummer ved Kleppeskjær, og vil forby all fiske i området. Fiskerne føler seg presset vekk og frykter flere slike fiskeforbuds-områder langs kysten.

Fisker Kai Wårøy kan ikke lenger fiske i dette området ved Kleppeskjær og frykter stadig flere fiskeforbuds-soner langs kysten.

NRK.no blir med den lokale yrkesfiskeren Kai Wårøy ut i den fiskebåten hans. Han vil vise oss et området ved Kleppeskjær i Lindesnes der hummeren skal fredes.

Problemet er at Wårøy ikke lenger får lov å fiske i dette området hvor han alltid har drevet med kystfiske.

En prinsippsak

Kai Wårøy

Fisker Kai Wårøy frykter for fremtiden til kystfiskerne.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Verneområdet med fiskeforbud er lite, og det er lite brukt. Men NRK.no har pratet med flere fiskere som mener dette nå er en prinsippsak for fiskerne.

Fiskerne er positivt innstilt når det gjelder å bevare hummeren, men reagerer på det generelle fiskeforbudet i hummerfredningsområdene, og frykter at de skal miste flere gode fiskeplasser i fremtiden.

– Plutselig blir det en ny plass. Det er ikke store skjærgården her på Sørlandet annet enn at vi trenger den. Hvis vi skal ha et lite yrke av det, så må vi kunne bruke de områdene som er her til å fiske på, sier Wårøy.

Fiskerne presses vekk

Nå har Fiskeridirektoratet sendt forslaget om fiskeforbud ved Kleppeskjær ut på høring til alle berørte parter, der de også oppfordrer andre kystkommuner til å opprette slike bevaringsområder for hummer med fiskeforbud.

Dette skremmer fiskerne på Lindesnes.

– Blir det flere restriksjoner så blir det ikke mye igjen å leve av, sier Wårøy.

Reidar Svendsen

Forbudet mot fiske i hummersonen skremmer også de som jobber på fiskemottakene, sier Reidar Svendsen ved Bålyfisk AS.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Forbudet mot fiske i hummersonen skremmer også de som jobber på fiskemottakene som tar imot fisken fra fiskerne.

– Det skulle være et prøveprosjekt, men det er helt tydelig at de har lyst til å innføre dette også andre plasser. Det er på en måte lokaldemokratiet som skal få bestemme over sine farvann i de forskjellige kommunene, og da blir det håpløst.

Det sier Reidar Svendsen som driver fiskemottaket på Båly i Lindesnes.

Han får støtte fra fisker Kai Wårøy.

– Vi fisker ikke bare rett utenfor stuedøra. Og hvis vi skal ha med oss en kopi av hver kommuneplan for å finne ut hvor vi kan sette redskapen vår, så blir det litt forvirring, sier han.

Har ikke noe å frykte

Ordføreren i Lindesnes kommune, Janne Fardal Kristoffersen (H), forstår fiskerne, men mener at de ikke har noe å frykte.

Janne Fardal Kristoffersen

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) mener fiskerne ikke har noe å frykte.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg skjønner selvfølgelig at de frykter at dette skal bre om seg, og at det på sikt kan bli snakk om større områder. Men det har vi ingen planer om i Lindesnes, sier hun.

Norges Fiskarlag kritiske

Norges Fiskarlag sentralt mener fiskerne i Sør-Norge er under sterkt press, og frykter flere restriksjoner på fiske langs kysten.

Fiskarlaget mener et fiskeforbud flere steder vil kunne ødelegge samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet og yrkesfiskerne her i landet.

Det skriver Norges Fiskarlag i et brev til Fiskeridirektoratet på bakgrunn av det som skjer ved Kleppeskjær i Lindesnes.

Fiskeridirektoratet går inn for det opprinnelige forslaget til kommunen, og har sendt det til Fiskeri- og kystdepartementet.

De begrunner det blant annet med at restriksjonene i området er de samme som allerede gjelder i fire etablerte bevaringsområder for hummer.

Området skal være vernet fra 1. oktober.

Bell Rock

Yrkesfisker Kai Wårøy i fiskebåten 'Bell Rock'.

Foto: Håkon Eliassen / NRK