Verdens første senter for voldsutsatte barn oppnår resultater

Verdens første senter for voldsutsatte barn oppnår resultater. Det viser den første forskningsrapporten.

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie-senteret i Grimstad opplever suksess.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Livskvaliteten til barn og unge som har vært utsatt for overgrep og vold, bedres markant etter opphold på Stine Sofie-senteret i Grimstad.

Det kan voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk konstatere i en ny rapport der det vises til at en positiv utvikling fortsetter i minst tre måneder etter oppholdet.

– Omtrent samtlige uttrykker stor glede over å ha vært med. De synes de har hatt et flott, og de har fått venner som har hatt samme opplevelser som dem. Dermed har de kunnet se at de er ikke alene i verden, sier Bjørnebekk.

– De slapp å tenke at de var annerledes. For det var alle

NRK har snakket med to mødre til barn som har blitt seksuelt misbrukt. Familiene var blant de første som gikk gjennom pilotprosjektet til Stine Sofie-senteret.

Ragnhild Bjørnebekk

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi var på randen av sammenbrudd, men etter dette falt veldig mange biter på plass. Vi var ikke lenger i fare for skilsmisse, og opplegget hadde veldig stor betydning for familien, sier den ene, som ønsker å være anonym.

For barna var oppholdet kanskje enda viktigere, mener den andre moren.

– Det som står veldig igjen for dem, det er å bli trodd og å bli satt i fokus. Å ikke tenke på at de var annerledes. For det var alle, sier hun.

Unikt i verden

Siden åpningen i mai har 100 barn fra 0 til 18 år, sammen med foreldre og søsken, hatt ukesopphold her.

– Fellestrekket er at de har vært utsatt for vold eller vært vitne til vold i nære relasjoner, eller at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier daglig leder ved Stine Sofie-senteret, Kristin Stokke.

Stine Sofie Senteret er det eneste nasjonale senteret i verden som ivaretar barn med volds- og ovegrepsopplevelser.

Kristin Stokke byline

Daglig leder ved Stine Sofie-senteret, Kristin Stokke.

– Når vi ser hvor stort potensial det ligger i å bidra til at barna og foreldrene begynner å trives og mestre livet igjen, så blir det kanskje et utgangspunkt for mer forskning og kunnskapsutvikling, sier professor emeritus Willy-Tore Mørk.

Nå opprettes Stine Sofies forskningsfond for å kunne videreutvikle arbeidet ved forskningssenteret.

Trivselsindeks

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk kunne presentere en positiv trivselsstatistikk over barn som har hatt opphold på Stine Sofie-senteret.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet