Venter med penger til Kunstsilo

Fylkestinget i Aust-Agder vil ikke bevilge penger til Kunstsiloen i Kristiansand nå. Politikerne utsatte saken om investering og driftstilskudd i påvente av at statsbudsjettet for 2018 foreligger.

Kunstsiloen i Kristiansand
Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural