Hopp til innhold

Kristiansand bosetter prostituerte fra hele landet

Prostituerte kvinner får nå muligheten til å starte et nytt liv i Kristiansand. Kommunen er en av flere som tar imot kvinner fra hele landet som er utsatt for menneskehandel.

Gateprostitusjon

Prostituerte fra hele landet kan få hjelp til å etablere et nytt liv et annet sted i landet.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Krisesenteret i Vest-Agder og prostitusjonstiltaket i Kristiansand er involvert i arbeidet for å hjelpe kvinner som er utsatt for menneskehandel.

Irene Sande

Feltsykepleier Irene Sande sier flere tidligere prostituerte lever et trygt og godt liv i Kristiansand.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Det sier feltsykepleier Irene Sande i prostitusjonstiltaket i Kristiansand.

– Vi arbeider gjennom Utlendingsdirektoratet og prosjektet ROSA, sier Sande.

– Lever de trygt her i Kristiansand?

– Ja, det vil jeg si at de gjør. De vi kjenner lever trygt her, sier hun.

Menneskehandel

Det er mistanke om at flere jenter i prostitusjonsmiljøet i Norge kan være offer for menneskehandel.

Noen av disse kommer i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet i her i landet, og kan få tilbud om å bo i Kristiansand.

– Ja, dette er for at de skal kunne starte et liv utenfor den byen de kommer fra, sier Sande.

Krisesenteret er engasjert

Tove Hægg Versland

Krisesenteret hjelper også kvinner utsatt for menneskehandel, bekrefter Tove Hægg Versland.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I tillegg til prostitusjonstiltaket i Kristiansand, jobber krisesenteret i Vest-Agder med jenter som kan være utsatt for menneskehandel.

Det gjøres i samarbeid med ROSA, som er et nasjonalt tiltak som tilbyr bistand for kvinner som er utsatt for menneskehandel.

Krisesenteret i Vest-Agder har tatt imot jenter som har vært utsatt for menneskehandel.

Det sier nestleder Tove Hægg Versland.

– Vi har jevnlig, helt siden ROSA-prosjektet startet, tatt imot kvinner via ROSA, sier hun.

Versland sier kvinner forplikter seg når de blir en del av ROSA-prosjektet.

– Da forplikter de seg til ikke å prostituere seg så lenge de er en del av prosjektet.

Krisesenteret bistår også kvinnene på andre måter.

– For det første så gir vi den fysiske beskyttelsen. Når de er inne på krisesenteret, så er de helt trygge. I tillegg til det så har vi et koordineringsansvar i forhold til hjelpen de har behov for. Det gjelder oppfølging i forhold til helse, økonomi, og å sørge for at de får en så bra livskvalitet som mulig, sier Hægg Versland.

Et normalt liv

Jenter, som kan være utsatt for menneskehandel og prostitusjon, men som nå er ute av det, lever et tilnærmet normalt liv i Kristiansand.

Det sier Irene Sande i prostitusjonstiltaket i Kristiansand.

– De lever helt normale liv. Noen tar utdannelse, noen får seg jobb, noen stifter familie og andre har med seg barn fra før. De lever faktisk vanlige liv, men har en stor hemmelighet som de trenger hjelp til å bearbeide, avslutter Sande.